Phần mềm quản lý phòng thí nghiệm (LAB)

BizApps là sản phẩm có thiết kế mở, kết hợp được nhiều mô hình ứng dụng khác nhau, được xây dựng với định hướng nhất quán, phù hợp với điều kiện thực tế. Với mục tiêu giúp các phòng khám chuẩn hóa phương thức quản lý mọi khâu tron...
Phần mềm quản lý phòng thí nghiệm (LAB)


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290