Tích hợp dịch vụ SMS của VMG

Dịch vụ cung cấp kết nối giữa doanh nghiệp với khách hàng thông qua tin nhắn SMS của VMG
Tích hợp dịch vụ SMS của VMG

Manual and auto mated item creation and maintenance Manual and auto mated item creation and maintenanceManual and auto mated item .

Manual and auto mated item creation and maintenance Manual and auto mated item creation and maintenance.

Manual and auto mated item creation and maintenance Manual and auto mated item creation and maintenance Manual and auto mated item creation and maintenance

Manual and auto mated item creation and maintenanceManual and auto mated item creation and maintenance.

Giới thiệu

ODOO TÍCH HỢP DỊCH VỤ SMS CỦA VMG

Vấn đề Marketing doanh nghiệp hiện nay là một vấn đề sống còn. Việc giao tiếp và giữ liên lạc với khách hàng giúp doanh nghiệp ổn định nguồn khách hàng cũng như duy trì doanh thu ổn định. Bizapps cung cấp giải pháp tích hợp dịch vụ SMS của VMG với Odoo đã gỡ bỏ những khó khăn về vấn đề marketing cho doanh nghiệp. Giờ đây doanh nghiệp có thể an tâm khi chỉ sử dụng một phần mềm Odoo mà vẫn có để đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu xung quanh việc hoạt động của doanh nghiệp.

Mô tả tính năng

Tính năng kết nối SMS cho phép doanh nghiệp giữ liên lạc và chăm sóc tốt hơn cho khách hàng của mình

Module kết nối Odoo SMS cung cấp cho bạn các tính năng sau


Lấy thông tin khách hàng từ Module bán hàng

Gửi tin nhắn trực tiếp từ hệ thống qua hệ thống SMS đã đăng kí với VMG

Gửi tin nhắn trực tiếp theo thông tin của khách hàng khi cần liên hệ

Import danh sách khách hàng trên Odoo để gửi tin nhắn cho khách hàng một cách đơn giản

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290