Tự động backup AWS

Tự động backup AWS

Manual and auto mated item creation and maintenance Manual and auto mated item creation and maintenanceManual and auto mated item .

Manual and auto mated item creation and maintenance Manual and auto mated item creation and maintenance.

Manual and auto mated item creation and maintenance Manual and auto mated item creation and maintenance Manual and auto mated item creation and maintenance

Manual and auto mated item creation and maintenanceManual and auto mated item creation and maintenance.

Giới thiệuODOO AWS CONNECTOR

AWS (viết tắt của cụm từ Amazon Web Services) là một hệ thống các dịch vụ điện toán đám mây cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp về: Storage, computing power, databases, networking, analytics, developer tools, sercurity, virtualization,… 

Mô tả tính năng

 Module kết nối Odoo AWS cung cấp cho bạn các tính năng sau


Cơ sở dữ liệu tự động sao lưu vào nhóm Amazon S3

Lưu trữ Amazon S3 và CDN CloudFront

Mô-đun này cho phép bạn lưu trữ tất cả hình ảnh trên Amazon S3

Cải thiện hiệu suất của trang web của bạn.

Các hình ảnh sẽ có thể truy cập bằng các URL được tạo tương ứng, giúp dễ dàng trích xuất nội dung của chúng

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290