Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Cách sử dụng những đơn vị đo khác nhau

Cách sử dụng những đơn vị đo khác nhau

TỔNG QUAN

Trong một số trường hợp, chúng ta nên sử dụng nhiều đơn vị đo lường. Ví dụ nếu bạn mua sản phẩm từ một nước không sử dụng đơn vị đo chiều dài là mét, rồi lại bán ra trong nước sử dụng đơn vị mét, bạn cần phải có sự quy đổi đơn vị.

Có thể thiết lập quy đổi nhiều đơn vị đo trên từng sản phẩm cụ thể với phần mềm.

CẤU HÌNH

Trong ứng dụng Inventory (Quản lý hàng tồn kho), vào Configuration > Settings (Cấu hìnhThiết lập). Trong mục Products (sản phẩm), bạn nhấn chuột chọn vào ô  Units of Measure (Đơn vị đo lường), sau đó nhấn nút SAVE (LƯU).

THIẾT LẬP ĐƠN VỊ CHO SẢN PHẨM

Trong ứng dụng Inventory (Quản lý hàng tồn kho), vào Master Data > Products (Dữ liệu gốc > Sản phẩm), chọn sản phẩm bạn cần thay đổi đơn vị đo mua/bán, sau đó nhấn nút EDIT (SỬA).

Trong phần Unit of measure (Đơn vị Đo lường), bạn chọn đơn vị đo của sản phẩm sẽ được bán ra là gì.

Trong phần Purcharse Unit of Measure (Đơn vị Đo lường mua hàng), bạn chọn đơn vị đo bạn đã mua vào. Sau khi chọn xong, nhấn nút SAVE (LƯU) để lưu lại.

Chú ý:

Bạn có thể nhấn vào nút mũi tên ở cuối để có thể sửa hay tạo mới đơn vị đo.

CHUYỂN TỪ ĐƠN VỊ ĐO NÀY SANG ĐƠN VỊ ĐO KHÁC

Khi bạn chuyển đơn vị đo, việc làm tròn sẽ được tự động thực hiện bởi hệ thống.

Đơn vị đo có thể chuyển từ cái này sang cái khác trong quá trình xử lý. Với điều kiện là đơn vị sản phẩm phải cùng nhóm với nhau.

Trong ví dụ này, chúng ta bán trứng:

• Chúng ta mua trứng vào theo vỉ (1 vỉ/30 trứng)

• Chúng ta kiểm tra số lượng trứng, chất lượng của trứng chúng ta đã mua

• Sau đó chúng ta bán trứng ra theo số lượng hộp (1 hộp/ 12 trứng)


Chú ý:

- Giá bán được hiển thị trong đơn vị đo của sản phẩm. Giá chi phí được hiển thị trong đơn vị mua vào

- Việc dịch chuyển nội bộ cũng có hiển thị đơn vị đo của sản phẩm

Procurement

Khi mua hàng, bạn cũng có thể thay đổi đơn vị đo khi mua vào cửa hàng có hàng hóa theo cách tính riêng

Đơn vị đo cũng có thể thay đổi trong đơn mua hàng

Kiểm tra chất lượng

Việc kiểm tra chất lượng được thực hiện theo từng đơn vị

Đơn vị đo cơ bản của sản phẩm là Units(s) (đơn vị). Nên việc kiểm tra chất lượng được thực hiện theo từng đơn vị.

Chú ý:

Đơn vị đo chỉ có thể thay đổi khi ở trạng thái DRAFT (nháp)

Xử lý giao hàng

Trứng được bán theo hộp (1 hộp/ 10 trứng). Bạn có thể chọn đơn vị hộp này trong đơn bán hàng. Sau khi thực hiện xong, giá sẽ được tự động tính theo đơn vị đo mà bạn đã chọn.

 

Nhưng khi thực hiện chuyển hàng, đơn vị đo lại được chuyển thành đơn vị đo nhỏ nhất, không theo vỉ trứng, hộp trứng, mà tính từng cái trứng.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290