Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho

Các khái niệm chính

 Thuật ngữ  

Bắt đầu thao tác với phân hệ

Cách thiết lập hàng tồn kho

Từ thu mua đến giao hàng 


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290