Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Cách thiết lập hàng tồn kho

Cách thiết lập hàng tồn kho Phần mềm

Ứng dụng quản lý hàng tồn kho Phần mềm có hướng dẫn thực hiện mà bạn nên làm theo để cấu hình. Đó là một hướng dẫn chi tiết từng bước với các liên kết khác nhau trên màn hình mà bạn cần để cấu hình.

Khi bạn đã cài đặt ứng dụng hàng tồn kho, nhấp chuột vào trên, bên phải thanh menu để có thể truy cập vào hướng dẫn thực hiện

Hướng dẫn sẽ giúp bạn theo từng bước sau đây:

1. Thiết lập nhà kho

2. Nhập các nhà cung cấp

3. Nhập các sản phẩm

4. Thiết lập tồn kho ban đầu

5. Cấu hình luồng bán hàng và mua hàng

6. Thiết lập các cơ chế bổ sung

7. Cấu hình các tính năng tiên tiến như đóng gói, truy xuất nguồn gốc, định tuyến và định giá hàng tồn kho

Chú ý:

Nếu bạn muốn thiết lập hoạt động quét mã vạch trong nhà kho, bạn nên cài ứng dụng mã vạch đó là 1 tính năng hàng đầu của ứng dụng kiểm kê hàng tồn kho. Ứng dụng mã vạch sẽ hướng dẫn bạn cấu hình và sử dụng máy quét mã vạch một cách tối ưu.


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290