Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / CẤU HÌNH VÀ CHẠY CÔNG CỤ DỰ KIẾN LỊCH

CẤU HÌNH VÀ CHẠY CÔNG CỤ DỰ KIẾN LỊCH

Công cụ dự kiến lịch là gì 

Công cụ dự kiến lịch là công cụ tính toán nhằm lập kế hoạch và ưu tiên sản xuất và thu mua tự động theo các quy tắc xác định trên sản phẩm. Theo mặc định, Công cụ dự kiến lịch được thiết lập để chạy một lần một ngày (Phần mềm tự động tạo ra Scheduled Action cho thao tác này).

Yêu cầu tính toán/dự kiến lịch

Công cụ dự kiến lịch chỉ rà soát những thu mua đã được xác nhận nhưng vẫn chưa tiến hành. Những đơn đặt mua hàng sẽ tự tiến hành sản xuất, nhiệm vụ hoặc thu mua tùy thuộc vào cấu hình của sản phẩm yêu cầu.

Bạn sẽ xử lý được các hoạt động ưu tiên khi tiến hành đặt hàng và thu mua. Trong trường hợp yêu cầu cấp bách, những yêu cầu có ngày trong quá khứ, hoặc sớm hơn so với những yêu cầu khác sẽ được tiến hành đầu tiên. Trong trường hợp không có đủ sản phẩm trong kho để đáp ứng tất cả các yêu cầu, bạn có thể đảm bảo rằng các yêu cầu cấp thiết nhất sẽ được sản xuất đầu tiên.

Cấu hình và chạy công cụ dự kiến lịch

Chạy công cụ dự kiến lịch thủ công

Tính năng này không được hiển thị theo mặc định. Bạn phải bật chế độ debug để xem. Để bật chế độ debug vào App Settings (Thiết lập), và nhấp vào 1 trong 2 link:

Bạn cũng có thể chạy công cụ dự kiến lịch thủ công từ menu Inventory (Tồn kho) > Operations (Hoạt động) > Run Schedulers (Chạy Trình Điều độ). Scheduler sử dụng tất cả các thông số liên quan được xác định cho các sản phẩm, nhà cung cấp và công ty để xác định các ưu tiên giữa các đơn đặt hàng sản xuất, giao hàng khác nhau và thu từ nhà cung cấp.

Cấu hình và chạy công cụ dự kiến lịch (chỉ dùng cho người dùng nâng cao)

Tính năng này không được hiển thị theo mặc định. Bạn phải bật chế độ debug để xem. Để bật chế độ debug như hướng dẫn ở trên.

Bạn có thể thiết lập thời gian bắt đầu của công cụ dự kiến lịch bằng cách điều chỉnh các thao tác tương ứng trong menu Settings (Thiết lập) > Technical (Kĩ thuật) > Automation (Tự động hóa) > Scheduled Actions (Hành động định kì). Điều chỉnh cấu hình Run mrp Scheduler.


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290