Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Nhân sự / Cấu trúc lương và hợp đồng lao động

Cấu trúc lương và hợp đồng lao động

  Trước hết bạn cần thực sự phân biệt được sự khác nhau giữa Nhân viên và Người dùng trong Odoo, bạn có thể tham khảo thêm trong Quản lý người lao động.
 Nếu người lao động có một tài khoản người dùng trên hệ thống, bạn luôn luôn liên kết tài khoản người dùng của họ với form nhân viên.
Tạo liên kết này cho phép tự động hoàn thiện các thông tin trên các trường nhân viên bằng các form thích hợp, chẳng hạn như các bảng quyết toán dịch vụ và chi phí.
Sau đó, nhập địa chỉ của nhân viên trong Tab Thông tin cá nhân
 
Thông tin này xuất hiện trong các form liên hệ của đối tác trong hệ thống phần mềm.
Nhân viên là những người có hợp đồng với công ty của bạn và họ cũng có những mục như các đối tác khác trong cơ sở dữ liệu của bạn. Vì vậy, nhập tên của các nhân viên như Tên đối tác mới và địa chỉ. Sau đó, tất cả các chức năng mà áp dụng cho một đối tác cũng có thể được áp dụng cho một nhân viên. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc theo dõi các khoản ghi nợ và tín dụng trong các tài khoản – vì vậy bạn có thể theo dõi các khoản thanh toán tiền lương, ví dụ như vậy.
Để giúp nhân viên ghi nhận và xác nhận Bảng chấm công và điểm danh, bạn có thể cài đặt ứng dụng Chấm công bằng cách vào menu Apps (Ứng dụng) > Ứng dụng Chấm công. Sau đó bạn có thể thiết lập Chấm công tại tab trong form của nhân viên.
 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290