Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Điều chỉnh tồn kho thông qua mã vạch

Điều chỉnh tồn kho thông qua mã vạch

Trong ứng dụng mã vạch:

• Nhấp vào Inventory (Tồn kho)

 

• Quét tất cả các sản phẩm (nếu có 5 mục khác nhau thì quét 5 lần hoặc sử bàn phím để thay đổi số lượng số lượng sản phẩm).

Ghi chú

Nếu bạn quản lý đa địa điểm thì quét địa điểm trước khi quét sản phẩm. 

Ví dụ: quét một mã vạch của kệ hàng, quét mỗi sản phẩm trên kệ đó, lập lại thao tác này cho mỗi kệ trong kho.

• Khi bạn đã quét xong tất các danh mục sản phẩm của địa điểm, rà soát kho thủ công hoặc quét mã vạch "Rà soat"

 
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290