Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Giới hạn phương thức giao hàng cho một vài quốc gia nhất định

GIỚI HẠN PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG CHO MỘT VÀI QUỐC GIA NHẤT ĐỊNH.

Tổng quan

Với Phần mềm, bạn có thể có nhiều hình thức giao hàng khác nhau và có thể giới hạn chúng ở một số quốc gia nhất định.

Cấu hình

Đi đến mô-đun Inventory (Tồn kho), nhấp vào Configuration (Cấu hình) và sau đó tiếp tục vào Delivery Methods (Phương thức giao hàng)


Chọn phương thức giao hàng bạn muốn hoặc tạo mới

Trong tab Destination Availability (Đang có tại điểm đến), chọn quốc gia mà bạn muốn áp dụng hình thức này.

Bây giờ, đã xong rồi, hãy xem kết quả.

Nếu đến website và bạn thử mua một mặt hàng nào đó, một khi bạn đã nhập các chi tiết và tiến hành thanh toán thì website sẽ đề xuất cho bạn chỉ một hình thức giao hàng mà bạn chọn áp dụng cho địa chỉ giao hàng đó.

Ghi chú

 Quy trình này không làm việc trong backend. Giả sử rằng khi tạo 1 Đơn bán hàng thì bạn sẽ biết hình thức giao hàng có thể sử dụng vì bạn đã tạo ra chúng.Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290