Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Hủy yêu cầu giao hàng từ bên giao hàng

Hủy yêu cầu giao hàng từ bên giao hàng

Tổng quan

Odoo có thể xử lý nhiều phương thức giao hàng khác nhau bao gồm đơn vị vận chuyển thứ 3. Odoo sẽ đươc liên kết với hệ thống theo dõi của công ty vận chuyển.

Hệ thống cho phép quản lý công ty vận tải, giá cả và địa điểm giao hàng thực tế.

Bạn cũng có thể dễ dàng hủy bỏ yêu cầu đã tạo trên hệ thống vận chuyển. 

Hủy yêu cầu giao hàng

Nếu lệnh giao hàng chưa được Xác nhận thì yêu cầu đó sẽ chưa được thực hiện. Bạn có thể chọn hủy giao hàng hoặc thay đổi đơn vị vận chuyển.

Nếu bạn đã nhấp vào Xác nhận thì yêu cầu đã được thực hiện và bạn sẽ nhận được số theo dõi giao hàng và nhãn hàng. Bạn vẫn có thể hủy yêu cầu đơn giản bằng cách nhấp vào nut Cancel cạnh Carrier Tracking Ref:


Bạn cũng có thể thay đổi đơn vị vận chuyển nếu bạn muốn

Gửi yêu cầu giao hàng sau khi đã hủy một đơn hàng.

Sau khi đã hủy yêu cầu giao hàng thì bạn có thể thay đổi đơn vị vận chuyển bạn mong muốn. Xác nhận bằng cách nhấp vào nút  Send to shipper. Bạn sẽ nhận được một mã số theo dõi giao hàng và mã hàng mới.Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290