Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / HỦY BỎ MỘT ĐƠN GIAO HÀNG

HỦY BỎ MỘT ĐƠN GIAO HÀNG

Tổng quan

Phần mềm cho phép bạn thực hiện 1 phương pháp hủy đơn giao hàng dù cho nó đã được xác nhận là giao hàng nhanh, cần điều chỉnh hoặc vì bất kỳ lý do gì.

Một số phương tiện vận chuyển hoạt động linh hoạt hơn các phương tiện thông thường nhiều. Vì thế phải đảm bảo rằng việc hủy đơn giao hàng phải thật nhanh chóng nếu bạn thấy cần thiết để không xảy ra những vấn đề có thể xảy ra.

Quy trình bán hàng

Đi đến mô-đun Sales (Kinh doanh) , Trên menu mục Orders (Đơn hàng)  chọn  Orders (Đơn hàng)


Chọn 1 đơn hàng cần thực hiện, Nhấp chọn nút Delivery (GIao hàng), trên góc trên cùng bên phải của đơn bán hàng.

Bây giờ, Phía trên sẽ có nút Cancel (Hủy). Nhấp vào đây để hủy giao hàng

Để đảm bảo giao hàng đã hủy, kiểm tra lại lịch sử và bạn sẽ nhận được xác nhận hủy


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290