IN NHÃN GIAO HÀNG

Tổng quan

Odoo có thể xử lý nhiều phương thức giao hàng khác nhau, bao gồm các phương thức giao hàng của bên thứ ba được liên kết với hệ thống kiểm soát của các công ty vận tải. Điều này cho phép quản lý công ty vận tải, chi phí thực tế và địa điểm giao hàng. Và cuối cùng, bạn sẽ có thể in nhãn giao hàng trực tiếp từ Odoo.

Cấu hình

Cài đặt mô-đun kết nối công ty chuyển hàng

Trong mô-đun Inventory, nhấp vào Configuration ‣ Settings. Dưới Shipping Connectors, nhấp vào công ty vận tải mà bạn muốn tích hợp:

Sau đó nhấp vào Apply

Cấu hình phương thức giao hàng

Để cấu hình phương thức giao hàng, đi đến mô-đun Inventory , nhấp vào Configuration ‣ Delivery Methods.

Phương thức giao hàng cho đại lý vận chuyển đã chọn được tạo ra tự động.

Trong tab Pricing, tên của nhà cung cấp có nghĩa là giao hàng sẽ được xử lý và tính toán bằng hệ thống giao hàng.

Cấu hình của đơn vị giao hàng được tách thành 2 cột:

• Cột đầu tiên được liên kết với  tài khoản của bạn  (khóa và mật khẩu…) Để có thêm nhiều thông tin, vui lòng liên hệ website nhà cung cấp.

• Cột thứ hai tùy thuộc vào  nhà cung cấp . Bạn có thể chọn loại đóng gói, dịch vụ, đơn vị khối lượng….

• Bỏ chọn  Test Mode   khi bạn đã thực hiện xong kiểm tra

Cấu hình công ty

Để tính toán giá phù hợp, nhà cung cấp cần thông tin công ty của bạn. Đảm bảo rằng địa chỉ và số điện thoại được nhập đúng.

Để kiểm tra thông tin của bạn, đi đến ứng dụng Settings và nhấp chọn vào General Settings. Nhấp vào liên kết đầu tiên Configure your company data

Cấu hình sản phẩm

Các công ty giao hàng cần khối lượng của sản phẩm, nếu không giá cả sẽ không tính toán được.

Đi đến mô-đun Sales, nhấp vào Sales ‣ Products. Mở các sản phẩm mà bạn muốn giao và thiết lập khối lượng cho chúng

Thủ thuật

Khối lượng trên biểu mẫu sản phẩm được thể hiện bằng kg. Đừng quên chuyển đổi nếu bạn quen dùng hệ thống đo lường của Anh

In nhãn giao hàng.

Đơn giao hàng tạo ra từ đơn bán hàng sẽ lấy thông tin giao hàng từ đơn hàng này, nhưng bạn có thể thay đổi phương thức vận chuyển nếu bạn muốn.

Nếu bạn tạo dịch chuyển giao hàng từ mô-đun Kho thì bạn có thể thêm bên giao hàng thứ ba trong tab thông tin bổ sung.

Nhấp vào Validate để nhận số kiểm hàng và the label(s).

Nhãn dán để dán vào gói hàng đã có sẵn trong lịch sử bên dưới:

Nhấp vào nó để mở chứng từ và in.

Ghi chú

Nếu bạn xử lý giao hàng với nhiều gói, thì phần lớn sẽ có 1 nhãn cho mỗi kiện hàng. Mỗi nhãn sẽ xuất hiện trong lịch sử giao hàng.Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290