Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Khi nào bạn nên sử dụng đóng gói, đơn vị đo lường hay bộ sản phẩm?

Khi nào bạn nên sử dụng đóng gói, đơn vị đo lường hay bộ sản phẩm?

ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG

Đơn vị đo là một công cụ để đo lường, tính toán một sản phẩm. Sản phẩm có thể có nhiều đơn vị đo cùng một lúc.

Nếu bạn đang có sản phẩm với nhiều đơn vị đo trong nhà kho thì bạn nên kích hoạt lựa chọn này.

Đơn vị mua hàng của 1 sản phẩm có thể khác với đơn vị đo của sản phẩm lưu trong nhà kho.

Đơn vị bán hàng thiêt lập khác nhau trên từng đơn bán hàng.

Chú ý

Việc chuyển đổi giữa các đơn vị đo được thực hiện tự động. Với điều kiện là tất cả các đơn vị đó phải cùng một nhóm đơn vị (Cái, khối lượng, thể tích, chiều dài, ….)

KHU VỰC ĐÓNG GÓI

Khu vực đóng gói là cách bạn có thể đóng gói một hay nhiều sản phẩm trước khi đưa cho khác hàng.

BAO BÌ

Bao bì là thứ có thể bảo vệ sản phẩm của bạn

Nếu bạn bán máy tính, bao bì chứa máy tính sẽ có dán thông báo và chứa cả thiết bị sạc, các thứ đi kèm với máy tính.

Trong Phần mềm, bao bì thì chỉ mang mục đích dự kiến.

Chú ý:

Bạn có thể định nghĩa khu vực đóng gói nơi mà bao bì được sử dụng. Nhưng chỉ cho mục đích dự kiến.

Sử dụng quản lý đóng gói hàng hóa khi nào, quản lý theo kiện hàng hay theo đơn vị đo lường.

Cho ví dụ, bạn đang bán từng cái trứng một. Trong nhà kho, bạn quản lý từng quả trứng một. Nhiều trứng bị loại bỏ thì bạn chỉ loại những quả trứng nào cần phải bỏ thôi. Đơn vị đo lường đó là cái.

Nếu bạn đang bán trứng theo vỉ, bạn bán trứng theo đơn vị là vỉ. Bạn sẽ thiết lập đơn vị tính trong đơn bán hàng.

Vỉ đựng trứng đó được gọi là bao bì

Khi bạn bán nhiều vỉ, bạn có thể phải dùng một cái Hộp để đóng gói vỉ trứng mang bán. Khi đó gọi là Đóng gói.

Bạn có thể xem thêm:

• Cách thiết lập tồn kho

• Cách sử dụng các đơn vị đo khác nhau

• Cách sử dụng đóng gói?


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290