Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Kích hoạt mã vạch trong Phần mềm

Kích hoạt mã vạch trong Phần mềm

Các tính năng quét mã vạch có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi chuyển đổi giữa bàn phím, chuột và máy quét. Khi gán đúng mã vạch cho các sản phẩm, địa điểm xuất hàng, vv… sẽ cho phép bạn làm việc hiệu quả hơn thông qua các phần mềm máy quét mã vạch.

Thiết lập mã vạch cho sản phẩm


 

Để hoàn tất một lệnh xuất kho hoặc để thực hiện đánh giá tồn kho thì bạn cần phải chắc chắn rằng các sản phẩm của bạn được mã hóa trong Phần mềm với mã vạch được cung cấp. Nếu chưa có, bạn có thể điền thông tin vào mã vạch sản phẩm thông qua một giao diện tiện dụng. vào Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập) và nhấp vào nút Barcore Scanner (Máy quét mã vạch). Giao diện này cũng có thể được truy cập thông qua tính năng lập kế hoạch.

Biến thể của sản phẩm: Cẩn thận khi thêm mã vạch trực tiếp cho các biến thể của sản phẩm mà không phải là mẫu sản phẩm (nếu không thì bạn sẽ không thể phân biệt giữa chúng)

Thiết lập mã vạch các địa điểm

 

Nếu bạn quản lý nhiều địa điểm thì bạn sẽ thấy việc gán một mã vạch cho từng vị trí rất hữu ích và dán lên vị trí để sản phẩm. Bạn có thể cấu hình mã vạch địa điểm trong Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Warehouse Management (Quản lý tồn kho) > Locations (Địa điểm). Bạn có thể sử dụng nút in trong menu Print để in tên các địa điểm và mã vạch. Có thể in 4 mã vạch trên mỗi trang, được sắp xếp theo một cách thuận tiện để in trên giấy nhãn dán.


Một ví dụ của việc đặt tên cho địa điểm: Tên nhà kho - Tên địa điểm - (Corridor X - Shelf Y - Height Z) Ví dụ: A032-025-133

 

Định dạng mã vạch

Hầu hết các sản phẩm bán lẻ sử dụng mã vạch EAN-13. Bạn không thể tạo chúng mà không sử dụng phân quyền thích hợp: bạn phải trả một khoản phí cho International Article Numbering Association để đổi lấy một chuỗi mã EAN (đó là lý do tại sao sẽ không có hai sản phẩm trong một cửa hàng có cùng mã EAN).

Phần mềm hỗ trợ tất cả các loại chuỗi mã vạch, vì thế bạn luôn có thể tự định nghĩa mã vạch khi sử dụng nội bộ.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290