Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ mua hàng / Làm thế nào để xuất yêu cầu mua hàng dựa trên tình hình bán ra?

Làm thế nào để xuất yêu cầu mua hàng dựa trên tình hình bán ra?

Tổng quan

Khi bạn làm việc theo quy tắc just-in-time, bạn không phải quản lý kho và trực tiếp yêu cầu nhập sản phẩm cần thiết từ nhà cung cấp.

Các bước thông thường như sau:

1.  Tạo yêu cầu bán hàng

2.  Mua sản phẩm

3. Nhận và thanh toán hóa đơn

4.  Giao sản phẩm

5.  Lập hóa đơn cho khách hàng

Cấu hình sản phẩm

Trong ứng dụng Purchases (Mua sắm), mở menu Purchase(Mua hàng) và nhấp chọn vào Products (Sản phẩm). Mở sản phẩm bạn muốn thu mua dựa trên tình hình bán ra.

Kế tiếp trong phần Routes của thẻ Inventory, nhấp chọn vào Buy Make to order như một phương án gọi thầu sản phẩm. Khi bạn đã tạo xong yêu cầu bán hàng, Phần mềm sẽ tự động nhập yêu cầu nhập lại một số lượng tương ứng thông qua gọi thầu.

 

Đừng quên thiết lập nhà cung cấp trong thẻ Purchase (Mua hàng) nếu không quy tắc này sẽ không hoạt động được.

Bạn cũng có thể cấu hình quy tắc tồn kho tối thiểu để xuất lệnh mua hàng

Chú ý

Để biết về cách cấu hình Quy tắc tồn kho tối thiểu, bạn có thể tìm đọc tài liệu Làm cách nào để thiết lập quy tắc tồn kho tối thiểu?

Quy trình

Đơn bán hàng

Để tạo Đơn bán hàng, đến ứng dụng Sales (Kinh doanh), Orders (Đơn hàng) > Orders (Đơn hàng) và tạo Đơn bán hàng mới.

 

Sau khi xác nhận, bạn sẽ thấy một Delivery (Giao hàng) tương ứng với Đơn bán hàng này trên nút phía trên nó.

 

Nhấp vào nút Delivery (Giao hàng) để xem quá trình chuyển đổi đơn hàng. Trạng thái của việc giao hàng sẽ là Waiting. Và việc giao hàng sẽ không hoàn tất cho đến khi đơn mua hàng được xác nhận và chuyển đến người nhận.

Đơn mua hàng

Đơn mua hàng được tự động tạo. Đến ứng dụng Purchase (Mua sắm), vào mục Purchase (Mua hàng)  > Request for Quotation (Yêu cầu báo giá). Chứng từ gốc sẽ là Đơn mua hàng, có chức năng xuất lệnh gọi thầu.

 

Chú ý

Nếu bạn tạo ra một vài Đơn bán hàng có chức năng xuất lệnh gọi thầu đến các nhà cung ứng, nó sẽ được thêm vào Yêu cầu báo giá hiện tại. Một khi nó được xác nhận, quy trình tiếp theo sẽ tạo ra một Yêu cầu báo giá mới.

Phiếu thu và Giao hàng

Odoo CMS- Sample image floating

Đến ứng dụng Inventory (Kho). Nhấp vào To Receive (Chờ nhận) trên mục Receipts (Nhận hàng).
Chọn phiếu thu từ nhà cung cấp và VALIDATE (XÁC NHẬN) nó.

 

Trở về bảng điều khiển Inventory (Kho). Trong Đơn giao hàng, nhấp chọn vào #To Do. Đơn giao hàng hiện tại đã sẵn sàng cho việc chuyển phát sản phẩm.


Odoo CMS- Sample image floating
 

Trạng thái của Giao hàng giờ đã chuyển từ Waiting Availability sang Available. Xác nhận chuyển để duyệt giao hàng.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290