Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / LỰA CHỌN LUỒNG PHÙ HỢP ĐỂ XỬ LÝ HÓA ĐƠN

LỰA CHỌN LUỒNG PHÙ HỢP ĐỂ XỬ LÝ HÓA ĐƠN

TỔNG QUAN

Tùy thuộc vào các yếu tố như các loại mặt hàng bạn nhận được, độ lớn của kho của bạn, số đợt nhập hàng bạn đã đăng ký mỗi ngày ... cách bạn xử lý biên lai cho khách hàng của bạn có thể khác nhau rất nhiều.

Phần mềm cho phép bạn xử lý các hóa đơn từ kho hàng của bạn trong 3 cách khác nhau:

Một bước : Nhận hàng trực tiếp trong kho

Hai bước : dỡ hàng ở địa điểm nhập hàng sau đó đưa vào trong kho lưu trữ.

Ba bước:  Dỡ hàng ở địa điểm nhập hàng, đi qua một bước kiểm thử chất lượng trước khi được đồng ý nhập hàng vào trong kho lưu trữ.

Phần mềm sử dụng các luồng để xác định chính xác làm thế nào bạn sẽ xử lý các bước nhận hàng khác nhau. Các cấu hình được thực hiện ở các cấp của nhà kho. Trong tiêu chuẩn, việc nhận hàng là một bước trong quy trình, nhưng việc thay đổi cấu hình có thể cho phép có 2 hoặc thậm chí 3 bước.

Các nguyên tắc sau:

1. Một bước: Bạn nhận hàng trực tiếp tại kho của bạn.

2. Hai bước: Bạn nhận được hàng trong một khu vực nhận hàng sau đó chuyển chúng từ khu vực nhận hàng tới kho lưu trữ của bạn. Khi hàng hoá chưa được chuyển giao cho kho của bạn, thì họ sẽ không có sẵn hàng hóa để cho lần xử lý tiếp theo.

3. Ba bước : Trong nhiều công ty, việc đánh giá hàng nhận được có tốt không là rất cần thiết. Mục đích là để kiểm tra xem các sản phẩm có đáp ứng với các yêu cầu chất lượng đã thoả thuận với nhà cung cấp không. Thêm một bước kiểm soát chất lượng trong quá trình nhận hàng có thể trở nên rất cần thiết.

Bạn nhận được hàng trong một khu vực nhận hàng, sau đó chuyển chúng vào khu vực kiểm thử chất lượng để kiểm tra chất lượng. Khi quá trình kiểm tra chất lượng của bạn kết thúc thì sau đó bạn có thể di chuyển hàng hóa từ khu vực kiểm thử chất lượng đến kho lưu trữ. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi số lượng và chỉ chuyển đến kho lưu trữ số hàng mà là không bị lỗi và sẽ trả về số hàng hóa bị lỗi .

CẤU HÌNH

Một bước

Đây là cấu hình mặc định của Phần mềm

Hai bước

Tìm hiểu thêm tại tài liệu How to unload your shipment to an input location? (2 steps)

Ba bước

Tìm hiểu thêm tại tài liệu How to add a quality control step in goods receipt? (3 steps)


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290