Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Thương mại điện tử / Nhận thanh toán với chuyển khoản ngân hàng

Nhận thanh toán với chuyển khoản ngân hàng

Wire Transfer (chuyển khoản ngân hàng) là phương thức thanh toán mặc định có sẵn. Mục đích là cung cấp cho khách hàng các thông tin chi tiết ngân hàng của bạn để họ có thể tự thanh toán. Điều này là rất dễ dàng thực hiện nhưng chậm, không hiệu quả và thông minh. Chọn dịch vụ thanh toán ngay khi bạn có thể !

Cung cấp cho khách hàng các hướng dẫn thanh toán

Đặt hướng dẫn thanh toán của bạn vào mục Thanks Message trong phương thức thanh toán của bạn.

 

Các hướng dẫn thanh toán này sẽ hiển thị cho khách hàng khi họ đặt hàng.

 

Cách quản lý một đơn đặt hàng khi bạn nhận được thanh toán

Bất cứ khi nào khách hàng thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng, đơn đặt hàng sẽ ở trong giai đoạn trung gian Quotation Sent (ví dụ đơn hàng chưa thanh toán). Khi bạn đã nhận thanh toán, bạn xác nhận đơn hàng một cách thủ công để tiến hành giao hàng.

Cách tạo các phương thức thanh toán thủ công khác

Nếu bạn quản lý theo luồng nghiệp vụ B2B – bán sỉ (Business to Business), bạn có thể tạo các phương thức thanh toán khác một cách thủ công khác như thanh toán bằng ngân phiếu . Để làm như vậy, chỉ cần đổi tên Wire Transfer hoặc sao chép nó.

 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290