Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / QUẢN LÝ NHIỀU SẢN PHẨM GIỐNG NHAU

QUẢN LÝ NHIỀU SẢN PHẨM GIỐNG NHAU

Tổng quan

Khi hàng nhập về với số lượng lớn thì việc quản lý theo lô hàng trở nên hữu dụng và có thể hỗ trợ rất nhiều trong việc báo cáo, kiểm soát chất lượng, các những thông tin khác Lots will help identify a number of pieces having for instance a production fault . Nó có tính ứng dụng cao cho các khâu sản xuất thực phẩm và quần áo ở số lượng lớn.

Phần mềm có khả năng quản lý lô hàng để đảm bảo rằng các yêu cầu truy xuất nguồn gốc hàng hóa đặt ra bởi hầu hết các doanh nghiệp.

Quản trị bút toán kép của Phần mềm sẽ cho phép bạn vận hành mọi truy xuất nâng cao.

Cài đặt

Cấu hình ứng dụng

Bạn cần kích hoạt tính năng theo dõi lô hàng trong khi cài đặt. Trong ứng dụng Inventory (Tồn kho), đến Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập). Tìm đến mục Traceability ( Truy vết), chọn Lots & Serial Numbers (Số lô và Serial).


Để quản lý nâng cao các lô hàng thì bạn nên chọn Storage Locations (Các địa điểm kho) trong mục Warehouse (Kho hàng).


Sau đó nhấp vào SAVE (LƯU).

Cấu hình loại hình vận hành

Cũng cần phải thiết lập cách quản lý lô hàng cho từng vận hành. Trong ứng dụng Inventory (Tồn kho), đi đến Configuration (Cấu hình) > Operation Types (Kiểu giao nhận).

Đối với mỗi loại (nhập hàng, luân chuyển nội bộ, giao hàng…) thì bạn có thể thiết lập cho phép tạo lô mới hoặc chỉ sử dụng các số có sẵn

Cuối cùng, bạn cần cấu hình những sản phẩm được kiểm soát theo số lô.

Đi tới Inventory (Tồn kho) > Master Data (Dữ liệu gốc) > Products (Sản phẩm) và mở một sản phẩm bạn chọn. Bấm vào Edit (Sửa), và vào tab Inventory (Tồn kho), chọn Tracking by Lots (Truy vết theo Lô), sau đó ấn Save (Lưu).

Quản lý lô hàng

Luân chuyển

Để quá trình luân chuyển một sản phẩm theo lô thì bạn phải nhập số lô hàng của nó.

Nhấp vào biểu tượng lô hàng:

Một cửa sổ mới sẽ hiện lên. Nhấp vào Add an item (Thêm một hạng mục ) và điền số lô và số lượng.

Tùy theo cấu hình loại hình vận hành của bạn mà sẽ có thể điền vào số lô mới hoặc chỉ sử dụng số có sẵn.

Ghi chú

Trong giao diện máy quét , bạn chỉ cần quét số lô.

Điều chỉnh tồn kho

Tồn kho của một sản phẩm kiểm soát theo lô hàng có thể được thực hiện trong 2 cách sau:

• Kho cổ điển theo từng sản phẩm

• Tồn kho theo số lô

Khi thực hiện tồn kho cổ điển thì có một cột là Lot/Serial Number (Số Lô/ Số Sê-ri). Nếu sản phẩm đã được chỉ định với một số thì cột đó đã được điền vào trước.

Nhấp vào Add an item (Thêm một hạng mục) nếu sản phẩm chưa được kiểm kê tồn kho. Có thể dễ dàng tạo số lô mới với việc gõ một số lô mới vào cột trên.

Bạn cũng có thể chỉ cần kiểm kê tồn kho theo lô. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải điền số lô và cũng có thể tạo một số mới tại đây. Chỉ cần gõ số vào thì một cửa sổ mới sẽ hiện lên để liên kết số này đến 1 sản phẩm.

Truy xuất số lô

Bạn có thể kiểm tra nguồn gốc truy xuất từ Inventory (Tồn kho) > Master Data (Dữu liệu gốc) > Serial Numbers/Lots (Số Lô/ Sê-ri).Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290