QUY TẮC ĐẨY LÀ GÌ

Tổng quan

Hệ thống đẩy kiểm soát hàng tồn kho liên quan đến dự báo mức tồn kho cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các công ty phải dự đoán được những sản phẩm nào và với số lượng bao nhiêu khách hàng sẽ mua. Công ty sẽ lần lượt sản xuất đủ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu được dự báo và bán ra, hoặc cung ứng theo quy tắc đẩy hàng hóa đến người tiêu dùng. Nhược điểm của hệ thống kiểm soát hàng tồn kho theo quy tắc đẩy là thường việc dự báo không chính xác. Từ đó, dẫn đến việc bán hàng có thể không thể được dự đoán chính xác và thay đổi từ năm này sang năm khác. Một vấn đề khác với các hệ thống kiểm soát hàng tồn kho theo quy tắc đẩy là nếu quá nhiều sản phẩm tồn kho thì làm tăng chi phí lưu trữ hàng hoá cho công ty. Nhưng có một lợi thế đối với hệ thống này là công ty khá yên tâm vì luôn có đủ sản phẩm sẵn có để hoàn tất đơn đặt hàng của khách. Điều này giúp công ty bạn tránh được trường hợp không đáp ứng được nhu cầu về sản phẩm của khách hàng.

Một quy trình làm việc theo quy tắc đẩy chỉ ra các địa điểm được kết nối với nhau. Ngay sau khi một số lượng sản phẩm nhất định các được di chuyển tại địa điểm nguồn, một dịch chuyển dây chuyền sẽ được tự động dự đoán theo các thông số thiết lập trên đặc tả quy trình (vị trí nhập hàng về, chậm trễ, loại dịch chuyển, sổ nhật ký). Bạn có thể kích hoạt tự động hoặc thủ công.

Cấu hình

Quy tắc đẩy là 1 phần của quy tắc xử lý kho. Đến ứng dụng Inventory (Tồn kho), Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập) tìm đến mục Warehouse (Kho hàng) và chọn Multi-Step Routes (Các Tuyến nhiều bước).

Cài đặt quy tắc đẩy

Quy tắc đẩy được thiết lập trong quy tắc xử lý kho. Đến Configuration (Cấu hình) > Routes (Tuyến cung ứng).

Trong mục quy tắc đẩy, nhấp chọn Add an item (Thêm một hạng mục).

Tại đây bạn có thể thiết lập các điều kiện của quy tắc xử lý. Trong ví dụ này, khi 1 hàng hóa thuộc Input location thì nó cần được dịch chuyển đến kiểm soát chất lượng. Trong quy trình nhập hàng 3 bước, một quy tắc đẩy khác sẽ đưa hàng hóa từ địa điểm kiểm soát chất lượng sang tồn kho.

Ghi chú

Một số cấu hình khi tạo ra quy tắc xử lý với các quy tắc đẩy đã được xác định trước.

Các luân chuyển tồn kho

Quy tắc đẩy sẽ tạo ra các luân chuyển tồn kho. Dựa trên quy tắc xử lý được thiết lập trên quy tắc xử lí kho của bạn thì sẽ thấy được các dịch chuyển có thể sẵn sàng và một số khác đang trong trạng thái chờ.

Quy tắc đẩy được thiết lập bên trên sẽ tạo ra các dịch chuyển từ địa điểm WH/Input đến địa điểm WH/Quality Control

Trong ví dụ này, một dịch chuyển khác đang trong trạng thái chờ dựa trên quy tắc đẩy thứ 2, nó quy định rằng một khi đã thực hiện kiểm soát chất lượng xong thì hàng hóa sẽ được dịch chuyển đến vị trí trữ tồn kho chính.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290