Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / QUY TRÌNH DỠ HÀNG VÀ VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM NHẬP HÀNG

QUY TRÌNH DỠ HÀNG VÀ VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM NHẬP HÀNG

(2 BƯỚC)

Tổng quan

Phần mềm sử dụng các quy tắc xử lí kho để xác định chính xác cách xử lý các bước nhận hàng khác nhau. Cấu hình được thực hiện ở cấp độ của nhà kho. Theo mặc định, việc tiếp nhận là một quá trình một bước, nhưng một khi thay đổi cấu hình thì có thể cho phép có 2 hoặc thậm chí 3 bước.

Quy trình làm việc 2 bước như sau: Hàng hóa được nhận tại khu vực nhập hàng sau đó chuyển vào kho . Khi hàng hoá không được chuyển vào kho của bạn, thì bạn không thể tiếp tục các bước xử lý tiếp theo

Trường hợp này sẽ được giải thích trong tài liệu này.

Cấu hình

Sử dụng quy tắc xử lý kho nâng cao

Để quản lý quy tắc xử lý kho, đi đến menu Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập) tìm đến mục Warehouse (Kho hàng) và chọn Multi-Step Routes (Các tuyến nhiều bước).


Cấu hình kho

Đi đến menu Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Warehouse (Kho hàng) và chọn nhà kho mà bạn muốn thay đổi hình thức nhập hàng.

Theo mặc định, nhà kho được cấu hình nhập hàng 1 bước (tùy chọn Receive goods directly into stock).

Để thêm vào bước kiểm soát thì nhấp vào Unload in input location then go to stock (2 steps) {Dỡ vào một địa điểm trước khi đưa vào lưu trữ (2 bước).

Nhập hàng trong 2 bước

Quy trình nhận hàng 2 bước

• Trong mô-đun mua hàng, tạo một yêu cầu  báo giá, sau đó nhấn vào  Xác nhận . Bạn có thể thấy rằng có một  lô hàng tương ứng trong đơn mua hàng xuất hiện trên màn hình chi tiết Đơn mua hàng. Đây là bước nhập hàng


• Đến Inventory và nhấp chọn link # TO RECEIVE (CHỜ NHẬN) trên thẻ Receipts (Nhận hàng)


Nhấp vào đơn nhập hàng mà bạn muốn xử lý, sau đó nhấp tiếp vào Validate (Xác nhận) để hoàn tất dịch chuyển hàng từ Vendor (Đối tác) đến WH/Input.

Thao tác này đã giúp hoàn tất bước nhập hàng và dịch chuyển hàng hóa liên quan đến WH/IN. Sản phẩm đã được chuyển từ địa điểm Vendor đến WH/Input. Lúc này sản phẩm đã sẳn sàng cho bước kế tiếp.

Chuyển hàng đã nhập về kho

Trở lại bảng điều khiển Inventory (Tồn kho). Lô hàng cần chuyển đã sẵn sàng. Nhấp chọn # TRANSFERS (DỊCH CHUYỂN) trong Internal Transfers (Dịch chuyển nội bộ) để xử lý phần kiểm soát chất lượng

Nhấp chọn lô hàng bạn muốn xử lý. Chọn Validate (Xác nhận) để hoàn tất dịch chuyển hàng từ WH/Input đến WH/Stock.

Thao tác này đã hoàn tất dịch chuyển kho nội bộ và các dịch chuyển liên quan đến WH/INT. Lô hàng nhập về đã được dịch chuyển về khoGọi ngay cho chúng tôi
0869233290