Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Sự khác biệt giữa kho và các địa điểm

Sự khác biệt giữa kho và các địa điểm

Trong Phần mềm, một nhà kho là một tòa nhà hay không gian được xây dựng để lưu trữ hàng hóa. Bạn có thể thiết lập nhiều nhà kho và di chuyển hàng hóa giữa các kho với nhau

Một địa điểm, đó là một không gian cụ thể trong nhà kho. Địa điểm được xem như một phần của nhà kho như: kệ, sàn nhà, lối đi, … có nhiều địa điểm trong một nhà kho. Vì vậy, địa điểm không những là một phần của nhà kho mà còn có thể liên kết đến một địa điểm với nhiều địa điểm khác trong nhà kho. Bạn có thể cấu hình nhiều địa điểm trong một nhà kho theo nhu cầu bạn cần

Có 3 loại địa điểm:

- Địa điểm vật lý: là địa điểm thực sự tồn tại trong thực tế, cái mà bạn sở hữu. Có thể bốc dỡ hàng hóa trong kho như một kệ hay một bộ phận, …

- Địa điểm đối tác: là địa điểm của khách hàng hay của nhà cung cấp. Giống như địa điểm vật lý nhưng chỉ khác là bạn không phải là chủ sở hữu.

- Địa điểm ảo: Là nơi không tồn tại trong thực tế, nhưng đó là nơi để những sản phẩm khi chưa hoặc không được lưu trữ trong nhà kho thực tế. Địa điểm ảo dùng để chứa những sản phẩm bị hư hỏng, hay sản phẩm đang được vận chuyển về, đang đấu thầu (mua hàng).

Trong nhà kho, địa điểm là một cấu trúc phân cấp, như một cái cây, phụ thuộc vào mối quan hệ lớn bé khác nhau. Cấu trúc này giúp bạn có một cách nhìn chi tiết về hoạt động lưu trữ và tổ chức của nhà kho.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290