Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Thay đổi hình thức đóng gói cho đơn bán hàng của bạn

THAY ĐỔI HÌNH THỨC ĐÓNG GÓI CHO ĐƠN BÁN HÀNG CỦA BẠN

Tổng quan


Phần mềm cho phép bạn thay đổi hình thức đóng gói mặc định và áp dụng hình thức bạn mong muốn tùy theo khối lượng của đơn hàng.

Cấu hình

Trong mô-đun Inventory (Tồn kho), đi đến Configuration (Cấu hình) và sau đó nhấp vào Settings (Thiết lập).

Trong Operations(Hoạt động), chọn Delivery Packages (Giao hàng theo gói) được sử dụng cho việc đóng gói: tấm kê hàng, thùng chứa hàng. Chọn SAVE (LƯU)

Quy trình bán hàng

Trong mô-đun Sales (Kinh doanh), đi đến Sales (Bán hàng)  và nhấp chọn Sale Order (Đơn hàng).

Tạo đơn bán hàng mới, và Confirm the Sale (Xác nhận bán hàng).


Một khi đã xác nhận đơn bán hàng thì bạn cần nhấp vào Delivery (Giao hàng) để trở lại đơn giao hàng

Nhấp chọn Edit (Sửa) và hiện tại bạn có thể thay đổi hình thức đóng gói.

Trong tab Operations (Hoạt động) , tại cột cuối cùng, thay đổi giá trị 0 và thiết lập số lượng sản phẩm mà bạn muốn đóng gói. Sau đó nhấp vào Put in Pack (Đóng vào gói)

Chọn hình thức đóng gói bạn mong muốn. Bạn cũng có thể xem khối lượng sản phẩm đã được áp dụng cho kiện hàng và có thể thay đổi chúng một cách thủ công nếu muốn có khổi lượng chính xác hơn. Sau đó nhấp chọn Save (Lưu).

Lặp lại các thao tác cho đến khi bạn hoàn tất đóng gói tất cả các sản phẩm

Cuối cùng, nhấp vào Validate (Xác nhận) để xác nhận đơn giao hàngGọi ngay cho chúng tôi
0869233290