Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Thay đổi loại nhãn dán

Thay đổi loại nhãn dán

Tổng quan

Với Phần mềm, bạn có thể chọn nhiều loại nhãn khác nhau cho đơn giao hàng. Thao tác theo các bước dưới đây và áp dụng loại nhãn thích hợp cho đơn giao hàng của bạn.

Cấu hình

Trong mô-đun Inventory, đi đến Configuration và nhấp chọn Delivery methods.

Chọn một phương thức giao hàng và nhấp vào Edit

 

Trong tab Pricing, tại mục Fedex label stock type, bạn có thể chọn một loại nhãn sẵn có.

Trạng thái sẵn có sẽ khác nhau tùy theo carrier

 

Một khi đã hoàn tất bước này thì có thể thấy kết quả nếu bạn đến mô-đun Sales và tạo một đơn bán hàng mới.

Khi xác nhận đơn bán hàng và rà soát đơn giao hàng với carrier mà bạn thiết lập loại nhãn, Nhãn sẽ xuất hiện trong lịch sử thao tác.

 

 

 

Loại nhãn mặc định là Thư viết tay và nếu bạn chọn loại nhãn ở  phía dưới cùng thì đây là sự khác biệt.

  
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290