Tài liệu hướng dẫn  /  Hướng dẫn phân hệ kho  / TÌM KIẾM THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP DHL (DỊCH VỤ KHO VÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN DỤNG) ĐỂ TÍCH HỢP VỚI PHẦN MỀM

TÌM KIẾM THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP DHL (DỊCH VỤ KHO VÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN DỤNG) ĐỂ TÍCH HỢP VỚI PHẦN MỀM.

Để sử dụng DHL API của Phần mềm thì cần:

• ID của DHL.com Site

• Mật khẩu DHL

• Số tài khoản DHL

Lấy SiteID và mật khẩu cho các quốc gia ngoài US (Anh và các quốc gia còn lại)

Bạn nên liên hệ bộ phận điều hành kinh doanh của DHL và yêu cầu tích hợp XML Express API. Bộ phận presales sẽ cung cấp thông tin đăng nhập có giá trị hiện hành cho bạn.

Lấy SiteID và mật khẩu cho người dùng tại US

Bạn cần gửi email cho địa chỉ  xmlrequests@dhl.com   cùng với đầy đủ các chi tiết về tài khoản của bạn như số tài khoản, vùng, địa chỉ,… để nhận truy cập API

Lúc này, để kiểm thử giải pháp thì bạn có thể sử dụng thông tin đăng nhập kiểm thử được cung cấp trong dữ liệu chạy thử:

• SiteID: CustomerTest

• Password: alkd89nBV

• DHL Account Number: 803921577

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290