Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Tìm kiếm thông tin đăng nhập UPS (Dịch vụ vận chuyển quốc tế) để tích hợp với Phần mềm

Tìm kiếm thông tin đăng nhập UPS (Dịch vụ vận chuyển quốc tế) để tích hợp với Phần mềm

Để sử dụng API UPS của Phần mềm thì bạn cần phải:

• ID người dùng của UPS.com và mật khẩu

• Số tài khoản UPS

• Mã để truy cập

Mã truy cập là một dãy số gồm 16 ký tự chữ và số cho phép bạn truy cập vào UPS Developer Kit API Development và Production servers.

Tạo tài khoản UPS

Phải nhớ rằng chỉ những khách hàng tại US mới có thể mở tài khoản UPS online. Nếu bạn không sống tại US thì cần phải liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng UPS để mở một tài khoản.

Nếu không có sẵn tài khoản UPS thì bạn có thể tạo 1 tài khoản cùng với hồ sơ online thông qua các bước sau:

1. Truy cập vào website UPS.com, và nhấp chọn vào liên kết New User  ở phần trên cùng của trang.

2. Nhấp vào nút Register for MyUPS và làm theo chỉ dẫn để hoàn tất quá trình đăng ký.

Nếu đã có một tài khoản UPS thì bạn có thể thêm nó vào hồ sơ online của bạn theo các bước như sau:

1. Đăng nhập vào web UPS.com bằng ID người dùng UPS.com và mật khẩu của bạn

2. Nhấp vào tab My UPS

3. Nhấp vào liên kết Account Summary

4. Nhấp vào liên kết Add an Existing UPS Account trong mục UPS Account Details của trang.

5. Trong màn hình Add New Account , nhập vào UPS Account Number, Account Name, và trường Postal Code. Quốc gia mặc định là United States

6. Nhấp vào nút Next để tiếp tục

Mã truy cập

Sau khi thêm số tài khoản UPS vào hồ sơ người dùng thì bạn có thể yêu cầu Mã truy cập từ UPS qua các bước sau:

1. Đến trang web UPS Developer Kit 

2. Đăng nhập vào với ID người dùng và mật khẩu của bạn

3. Nhấp vào liên kết Yêu cầu 1 mã truy cập

4. Xác nhận thông tin liên lạc của bạn

5. Nhấp vào nút Yêu cầu 1 mã truy cập

Mã truy cập sẽ được cung cấp trên trang web và một email với mã truy cập sẽ được gửi đến địa chỉ email chính của bạn.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290