Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Từ thu mua đến giao hàng

Từ thu mua đến giao hàng

TỔNG QUAN

Hàng tồn kho là trái tim của doanh nghiệp. Quản lý nó thực sự phức tạp và khó khăn nhưng với BizApps việc nhận hay giao hàng không thể nào dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy điều đó trong tài liệu này, việc nhận và giao hàng thực sự dễ dàng theo một quy trình đầy đủ.

Không những Quản lý hàng tồn kho, Phần mềm được tích hợp hoàn toàn với các ứng dụng khác, ví dụ như  PURCHASES (Mua hàng), SALES (bán hàng).. .  Mà nó còn không giới hạn đối với những quy trình, ứng dụng khác:  Thương mại điện tử, sản xuất và sửa chữa.

CÁCH XỬ LÝ QUY TRÌNH NHẬN HÀNG

Cài đặt ứng dụng mua hàng

Đầu tiên, bạn cần phải cài đặt ứng dụng  Purchases Management (Quản lý Mua sắm).  Vào trong  Apps (Ứng dụng)  để tìm kiếm   và cài đặt.

Tạo đơn mua hàng

Vào ứng dụng  Purchases  (M ua sắm) . Trong màn hình đầu tiên:  Requeses for Quotation  ( Yêu cầu báo giá) . Nhấn vào nút  Create (Tạo)

Điền đầy đủ thông tin  Vendor (Nhà cung cấp)  và nhấn vào nút  Add an item (T hêm một hạng mục)  để thêm sản phẩm bạn cần yêu cầu báo giá

Khi bạn đã chắc chắn về các sản phẩm, giá cả và số lượng, hãy nhấn vào nút  Confirm Order (Xác nhận đơn hàng).

Nhận hàng

Có 2 cách để nhận hàng

Từ đơn mua hàng

Bạn chọn nút  Shipment (Lô hàng)  ở trên bên phải của đơn mua hàng

Nhấn vào nút này để nhìn thấy  lệnh chuyển hàng

Từ menu hàng tồn kho

Khi mở ứng dụng  Inventory (Tồn kho) , nhấn vào nút  To Receive (Chờ nhận)  để xem danh sách vận chuyển hàng

Trong danh sách, nhấn vào một mục liên quan đến đơn mua hàng bạn tạo

Xử lý khi nhận hàng

Để xử lý việc chuyển kho hàng. Cách đơn giản là nhấn vào nút  VALIDATE (Xác nhận)  để hoàn thành việc giao hàng. Nếu bạn muốn xử lý cả đơn hàng, một tin nhắn sẽ gửi đến bạn, để chấp nhận thì nhấn nút  APPLY (ÁP DỤNG) .

Chú ý: 

Mua hàng có thể được tự động. Xin vui lòng đọc tài liệu Làm thế nào để lựa chọn giữa quy tắc tồn kho tối thiểu và tạo đơn hàng? Để biết thêm thông tin.

CÁCH XỬ LÝ LỆNH GIAO HÀNG

Cài đặt ứng dụng bán hàng

Đầu tiên, bạn cần phải cài đặt ứng dụng  Sales Management (Quản lý bán hàng).  Vào trong  Apps (Ứng dụng)  tìm kiếm và cài đặt nó.

Lập đơn bán hàng

Vào ứng dụng  Sales (Bán hàng) . Chọn  Orders > Quotations (Đơn hàng > Báo giá) .

Bạn sẽ thấy 1 danh sách tất cả các báo giá đã tạo. Nhấn nút  CREATE (TẠO)  để tạo báo giá mới

Điền  Customer Information (Thông tin khách hàng)  và nhấn vào nút  Add an item (Thêm   một hạng mục)  để thêm các sản phẩm vào trong báo giá.

Nhấn nút  CONFIRM SALE (XÁC NHẬN BÁN)  để tạo đơn hàng

Nhận giao hàng

Bạn có thể nhận giao hàng theo 2 cách

Trong đơn bán hàng

Nhấn vào nút  Delivery (Giao hàng)  ở trên bên phải của đơn bán hàng.

Nhấn vào và xem vận chuyển đơn hàng

Trong Giao diện hàng tồn kho

Trong ứng dụng  Inventory (Tồn kho) , nhấn vào nút đánh dấu là  TO DO (cần làm)  để nhìn thấy danh sách sản phẩm cần dịch chuyển

Trong danh sách, nhấn vào phiếu kho có liên quan đến đơn hàng

Chú ý: Nếu sản phẩm không có trong kho, đ ơn hàn g sẽ được cho vào trạng thái  WAITING (ĐANG ĐỢI)

Xử lý giao hàng

Để xử lý kho chuyển hàng, đơn giản là nhấn vào nút  VALIDATE (XÁC NHẬN)  để hoàn thành việc giao hàng. Nếu bạn muốn chuyển cả đơn hàng, một tin nhắn sẽ được gửi đến bạn, hãy nhấn nút  APPLY (ÁP DỤNG)  để  chấp nhận.

Chú ý: 

Đơn hàng thương mại điện tử cũng có cách xử lý tương tự

Lời khuyên

Bạn có thể dễ dàng tích hợp việc giao hàng với các phương thức giao hàng khác nhau. Vui lòng tìm hiểu thêm vấn đề này trong tài liệu Thiêt lập một phương thức giao hàng như thế nào?

Luồng nâng cao


Trong tài liệu này, các luồng được mô tả là những luồng đơn giản nhất. Phần mềm cũng có những luồng thích hợp cho công ty có quản lý kho hàng tiên tiến, hiện đại

• Theo mặc định, chỉ những đơn nhận hàng và giao hàng là được cấu hình nhưng bạn có thể kích hoạt việc sử dụng nhiều địa điểm và kho hàng để làm kho luân chuyển nội bộ

• Tuyến đường/ định tuyến: Bạn có thể tự động hóa các luồng với việc thay đổi quy tắc.

• Nhận hàng và giao hàng theo nhiều bước có thể được cấu hình dễ dàng cho mỗi kho hàng.

• Và còn nhiều cải tiến khác: Quét mã vạch, số lô/ số serial, số lot, cross-docking, luân chuyển trung gian, tích hợp với bên giao hàng thứ ba, putaway và chiến lược loại bỏ … tất cả đều có thể với BizApps.


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290