Xử lý đơn giao hàng

Có hai cách xử lý các đơn giao hàng: hoặc làm việc trên các chứng từ đã in (và quét các dòng chi tiết trên chứng từ), hoặc trên màn hình (và quét sản phẩm trực tiếp).

Xử lý đơn giao hàng đã in ra

• In đơn giao hàng trong ngày bằng cách chọn tất cả các chứng từ từ danh sách cần xử lý và in Vận hành xuất kho từ menu trên cùng

•Khi bạn bắt đầu xử lý đơn giao hàng, Nhấn quét mã vạch tại góc trên bên phải để tải lên thông tin phù hợp.

• Sau đó quét mã vạch của các sản phẩm hoặc quét mã vạch của sản phẩm trên dòng chi phí xuất hàng nếu mã vạch trên sản phẩm không dễ quét tới, nhìn thấy hoặc bị bỏ sót.

• Một khi bạn đã quét tất cả các sản phẩm thì thao tác quét mã vạch Xác nhận để hoàn tất.

Xử lý đơn hàng từ một máy tính hoặc thiết bị di động

• Tải lên tất cả các đơn giao hàng được đánh dấu là To Do và mở đơn hàng đầu tiên

• Chọn và quét mỗi sản phẩm được lên danh sách

• Khi đã làm xong tất cả các danh mục thì bấm vào nút Xác nhận hoặc quét mã vạch  Xác nhận để hoàn tất thao tác.

• Tiến hành xử lý đơn giao hàng kế tiếp bằng cách bấm vào mũi tên bên phải phía trên cùng hoặc quét mã vạch trang kế tiếpGọi ngay cho chúng tôi
0869233290