Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Xử lý giao hàng trong một bước

Xử lý giao hàng trong một bước

Tổng quan

Khi 1 đơn hàng đi đến bộ phận giao hàng để thực hiện kết thúc giao hàng thì Phần mềm được thiết lập theo mặc định cơ chế vận hành 1 bước: một khi hàng hóa đã sẵn sàng thì tất cả có thể được giao đi chỉ trong một đơn giao hàng.

Cấu hình

Không cần cấu hình thêm. Giao hàng mặc định đã được cấu hình để trực tiếp giao đến khách hàng từ nơi trữ kho.

Tuy nhiên, nếu một quy tắc xử lý kho nâng cao được kích hoạt và bạn thiết lập một cấu hình giao hàng khác trong kho thì có thể thiết lập về lại cấu hình giao hàng 1 bước. Đến Configuration (Cấu hình) > Warehouses (Kho hàng) và điều chỉnh lại kho liên quan

Thiết lập tùy chọn giao hàng là Ship directly from stock (Ship Only) {Giao trực tiếp từ kho (Chỉ bàn giao)}

Tạo đơn bán hàng

Tạo 1 đơn bán hàng (Từ Báo giá đến đơn bán hàng) chỉ với một số sản phẩm được giao.

Cần chú ý rằng chúng ta chỉ thấy một giao hàng tương ứng với đơn bán hàng trong button phía trên đơn bán hàng.Nếu nhấp vào nút 1 Delivery (Giao hàng) thì sẽ thấy hàng hóa được xuất đi.

Xử lý giao hàng

Đi đến Inventory (Tồn kho) và nhấp vào link # TO DO (# CẦN LÀM) phía dưới thẻ kaban Delivery Orders (Giao hàng)

Nhấp vào lệnh xuất hàng bạn muốn xử lý

Nhấp vào VALIDATE (XÁC NHẬN) để hoàn tất dịch chuyển từ WH/Output đến Khách hàng

Thao tác trên đã hoàn tất Shipping StepWH/OUT sẽ ở trạng thái DONE (HOÀN THÀNH) ở phía trên của trang. Điều này có nghĩa là giao hàng đã hoàn tất.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290