Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Sự khác biệt giữa số lô và số sê-ri là gì?

Số lô có thể được giải mã từ lô hàng đang về, các dịch chuyển nội bộ và các đợt hàng sắp được xuất đi:

• Trong giao diện mã vạch, quét sản phẩm bạn muốn tạo số lô.

• Nếu sản phẩm này được quản lý bằng số lô thì một cửa sổ sẽ mở ra để giúp bạn quét số lô/số sê-ri

.• Quét một mã vạch, nhập thủ công hoặc để trống để tạo một mã vạch tự động.

• Bấm vào hoặc scan Xác nhận khi đã thao tác xong

Sự khác biệt giữa số lô và số sê-ri là gì?


Số lô được gán cho nhiều sản phẩm khác nhau để mỗi khi bạn quét số lô thì Phần mềm sẽ đếm thêm cho sản phẩm

• Ngược lại, số sê-ri là đặc trưng và được đại diện bởi duy nhất 1 mã vạch, chỉ được dán cho 1 sản phẩm. Điều này có nghĩa rằng Phần mềm sẽ không chấp nhận việc quét số sê-ri giống nhau hơn một lần mỗi khi thao tác.

Ở đây, chúng ta cấu hình Lu - Petit Beukelaer ở chế độ theo dõi theo số lô.

Quét một sản phẩm từ một lô hàng đang nhập về sau đó quét số lô của từng sản phẩm (bạn cũng có thể sử dụng bàn phím)

Bấm vào Validate (Xác nhận) Lưu/quét để hoàn tất.

 


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290