Bán
Tích hợp Odoo - Nhanh.vn
32,000,000 ₫ 32000000.0 VND
Bán
Báo cáo tình hình tài chính (B01a - DNN)
8,050,000 ₫ 8050000.0 VND
Bán
Bảng cân đối kế toán (B01-DN)
10,000,000 ₫ 10000000.0 VND
Bán
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (B03 - DN)
10,000,000 ₫ 10000000.0 VND
Bán
Tích hợp Odoo - VOIP ODS
13,800,000 ₫ 13800000.0 VND
Bán
Tích hợp Odoo - Cổng thanh toán Bảo kim
25,000,000 ₫ 25000000.0 VND
Bán
Tích hợp Odoo - Zalo ZNS
15,000,000 ₫ 15000000.0 VND
Bán
Tích hợp Odoo - Hóa đơn điện tử VNPT
12,750,000 ₫ 12750000.0 VND
Bán
Tích hợp Odoo - Zalo OA
15,000,000 ₫ 15000000.0 VND
Bán
Tích hợp tổng đài SMS ViHat
6,900,000 ₫ 6900000.0 VND
Bán
Tích hợp máy chấm công
5,750,000 ₫ 5750000.0 VND
Bán
Bảng chấm công nhân sự
3,000,000 ₫ 3000000.0 VND
Bán
KPI Balanced Scorecard
5,500,000 ₫ 5500000.0 VND
Bán
BizApps - OKR
7,500,000 ₫ 7500000.0 VND
Bán
Phiếu thu chi kế toán VN
5,000,000 ₫ 5000000.0 VND
Bán
Quản lý cho thuê văn phòng / mặt sàn
80,000,000 ₫ 80000000.0 VND
Bán
Nâng cấp tính năng Chat & Thảo luận
15,000,000 ₫ 15000000.0 VND
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290