KPI Balanced Scorecard

KPI Balanced Scorecard

Đánh giá KPI và BSC trong chiến lược kinh doanh

Module cung cấp khả năng toàn diện về Đánh giá KPI và BSC, bao gồm tất cả tính năng để doanh nghiệp:

 • Quy định dữ liệu tính KPI theo từng tiêu chí riêng.

 • Thống kê/báo cáo được hoạt động kinh doanh của từng bộ phận, cá nhân.

Lợi ích 

 • Dễ dàng quy định thay đổi các KPI để đánh giá hoạt động kinh doanh.

 • Tổng quan các mục tiêu định kỳ và kiểm soát các mục tiêu đã đề ra.

 • Tùy chỉnh nhanh chóng, thuận tiện theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Các tính năng chính

Danh mục KPI

Quy định Người dùng/Nhóm người dùng được xem hoặc sửa danh mục KPI

Thiết lập các Measurement sử dụng trong KPI và BSC

Người dùng sẽ tự tạo các thước đo giá trị KPI và BSC dựa theo các quy định tính toán của doanh nghiệp trong thực tế

 • Xác định KPI cho hoạt động kinh doanh nào (Chốt đơn hàng, Hoàn thành dự án, Sản xuất, Hiệu suất công việc của nhân viên,...).

 • Lựa chọn quy định cách tính tổng hợp: 

  • Theo công ty, chi nhánh khác nhau

  • Theo dữ liệu dùng xác nhận tính toán.

  • Theo công thức (trung bình, đếm số, tính tổng,...)

  • Theo ngày (thực hiện, hoàn tất, bàn giao,...)

 • Trong trường hợp một Measurementcó cách tính nâng cao ⇒ vẫn có tính năng phát triển thêm cấu hình Measurement nâng cao dựa theo cấu hình gốc.

 • Ngoài ra cũng có thể thiết lập Measurement bằng code Python (dành cho chuyên viên kỹ thuật).

Tạo Measurement nâng cao dựa theo Measurement gốc đã có

Quản lý các chỉ tiêu KPI

 1. Cấu hình chỉ tiêu KPI

 1. Lập mục tiêu và áp dụng các KPI đang có

Tạo và quản lý các KPI theo mục tiêu, lợi nhuận cần đạt của chỉ tiêu KPI

 1. Quy định công thức tính toán chi tiết cho các chỉ tiêu KPI

Người dùng sẽ được quyền thiết lập công thức tính lợi nhuận của KPI, cách tổng hợp và hiển thị kết quả lợi nhuận

 • Công thức chính sẽ dựa theo các quy tắc đo lường Measurement

 • Cách thức hiển thị có thể chọn: Phần trăm, số lượng, Số tổng cộng

 • Số lượng chữ số làm tròn khi tính giá trị thập phân

 • Các tiền tố/hậu tố bổ sung trong giá trị lợi nhuận

Xem thống kê các dữ liệu kinh doanh theo KPI và BSC đã quy định

Hệ thống sẽ tự động tính toán lợi nhuận KPI khi hệ thống có phát sinh các hoạt động kinh doanh thuộc chỉ tiêu của KPI

Tại đây người dùng sẽ thuận tiện theo dõi lợi nhuận mục tiêu và lợi nhuận thực tế đạt được của từng chỉ tiêu

 • Với các dòng chỉ tiêu lợi nhuận đỏ ⇒ Chưa đạt KPI của mục tiêu đề ra

 • Với các dòng chỉ tiêu lợi nhuận Xanh ⇒ Đạt KPI của mục tiêu đề ra

Hiệu chỉnh cron tính toán KPI tự động

 • Tắt hoặc khởi động cron tự động tính toán KPI

 • Quy định thời điểm chạy cron định kỳ

 • Viết thêm code Python theo nhu cầu sử dụng

Mô tả tính năng

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290