Tích hợp Odoo - Dropbox

Dropbox dịch vụ lưu trữ trực tuyến có khả năng đồng bộ dữ liệu giúp người dùng thuận lợi trong việc lưu trữ và mở dữ liệu. Tích hợp Odoo - Dropbox giúp tăng cường hoạt động của tổ chức với các tài liệu hợp pháp.
Tích hợp Odoo - Dropbox

Dropbox là một hệ thống quản lý và lưu trữ tài liệu. Dropbox là một ứng dụng dựa trên web tích hợp với Microsoft Office và nó có khả năng cấu hình cao và việc sử dụng thay đổi đáng kể giữa các tổ chức.

Odoo - Dropbox giúp người dùng lưu trữ dữ liệu và chia sẻ trực tiếp các file, tài liệu trên Odoo.

Có thể backup dữ liệu trên Odoo. Sao lưu trang web mọi thời điểm vào Dropbox. Bất kì thời điểm nào file backup cũng được lưu trữ trong Dropbox.

Mô tả tính năng

Tải tải liệu của Odoo lên Dropbox

Quản lý cấu trúc thư mục cho nhiều khách hàng sử dụng

Mỗi khách hàng có thể tải xuống tệp tài liệu khi được yêu cầu

Quản lý tải xuống các liên kết tệp liên quan từ Dropbox đến Odoo cho mỗi khách hàng

Quản lý tài khoản Dropbox riêng biệt cho mỗi người dùng

Hỗ trợ cho cả phiên bản Odoo dành cho doanh nghiệp và cộng đồng

Tải tài liệu của Dropbox về Odoo

Tích hợp tài liệu Odoo với Dropbox cho mỗi khách hàng

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290