Tích hợp Odoo - Giao hàng nhanh

Odoo - Giao hàng nhanh giúp doanh nghiệp hoàn thiện tốt về dịch vụ giao hàng và linh hoạt hơn trong việc lựa chọn đơn vị vận chuyển tốt nhất cho doanh nghiệp, vấn đề mua bán giao hàng cho khách hàng cũng trở nên thuận tiện hơn.
Tích hợp Odoo - Giao hàng nhanh

Odoo- Giao hàng nhanh cung cấp đầy đủ tính năng cần thiết cho một quy trình giao hàng. Doanh nghiệp có thể bẵng những thao tác cơ bản tạo ra đơn giao hàng cho bộ phận giao hàng nhanh. Khi đã được đồng bộ việc theo dõi tình trạng giao hàng tại Odoo sẽ dễ dàng.

Mô tả tính năng

Tự động gửi thông tin đơn giao hàng cần xử lý

Tự động cập nhật giá của dịch vụ giao hàng vào đơn hàng, tính tiền giá đơn hàng

Quá trình xử lý đơn hàng nhanh chóng

Cập nhật và theo dõi trạng thái đơn hàng để tiện lợi theo dõi

Cập nhật mã số theo dõi đơn hàng vào phiếu vận chuyển sau khi đơn vị vận chuyển lấy hàng

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290