Tích hợp Odoo - Hóa đợn điện tử MISA

Misa là dịch vụ hóa đơn điện tử hàng đầu. Tích hợp Misa -Odoo sẽ tạo ra sự đồng bộ giữa hai hệ thống và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp sử dụng, giảm thiểu những rủi ro khi sử dụng độc lập hai phần mềm.
Tích hợp Odoo - Hóa đợn điện tử MISA

Tích hợp Odoo với hóa đơn điện tử sẽ giúp cho việc quản lý và phát hành hóa đơn điện tử trở nên dễ dàng hơn khi cần đồng bộ giữa hai phần mềm. Giúp cho doanh nghiệp cắt giảm quy trình nhập và viết tay dữ liệu, dễ dàng hơn trong việc hạch toán doanh thu. Hạn chế những khó khăn trong công tác đối chiếu sổ sách.

Thực hiện quá trình lập, xuất và gửi hóa đơn ngay trên phần mềm Odoo một cách nhanh chóng và chinh xác. Giúp doanh nghiệp trách khỏi những sai sót không đáng có.

VIệc tích hợp sẽ tạo ra một hệ thống đồng bộ, khép kín và xuyên suốt quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Sự kết hợp này còn giúp cho doanh nghiệp không bị bỡ ngỡ và thuận tiện hơn trong quá trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử.

Mô tả tính năng

Cho phép đồng bộ hóa số hóa đơn từ Odoo lên Misa

Thống kê nhanh chóng số hóa đơn

Quản lý hệ thống bán hàng xuyên suốt, tập trung và khép kín

Tài file hóa đơn PDF

Gửi hóa đơn cho khách hàng qua email

 Số liệu trên phần mềm Odoo và Misa được đồng bộ chính xác

Xem và lập báo cáo về hóa đơn điện tử

Quản lý, tra cứu các hóa đơn điện tử

Trải nghiệm khách hàng tốt hơn

Có thể phát hành hóa đơn trực tiếp từ Odoo dễ dàng

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290