Tích hợp Odoo - Hóa đợn điện tử MISA

Misa là dịch vụ hóa đơn điện tử hàng đầu. Tích hợp Misa -Odoo sẽ tạo ra sự đồng bộ giữa hai hệ thống và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp sử dụng, giảm thiểu những rủi ro khi sử dụng độc lập hai phần mềm.
Tích hợp Odoo - Hóa đợn điện tử MISA

KẾT NỐI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MISA

Phân quyền: Tại menu Settings > users & Companies > users

Cấu hình kết nối giữa hóa đơn điện tử của MISA và Odoo

Module E-Invoice MISA  > Configuration > E-invoice partner : 

  • Tạo kết nối bằng HSM: 

  • Tạo kết nối bằng Token: 

Khi kết nối thành công nhấn “Synchronize metadata”  để đồng bộ dữ liệu mẫu hóa đơn về. 

Phát hành hóa đơn tới hóa đơn điện tử MISA dựa vào hóa đơn của Odoo

Vào menu Accounting > Customers > Invoices: 

Bấm “ Create E-invoice  ” để tạo hóa đơn điện tử nháp chuẩn bị phát hành lên MISA

Bấm “Apply” để tạo hóa đơn điện tử  : 

Bấm “Confirm” để xác nhận hóa đơn điện tử: 

Tiếp tục bấm “Issue the E-invoice”> “OK” để phát hành hóa đơn điện tử: 

Sau khi phát hành thành công, hệ thống Odoo sẽ lưu về bản hóa đơn điện tử pdf và các thông tin phía hóa đơn điện tử MISA trả về : 

Bấm vào file pdf để tải file hóa đơn điện tử từ odoo:

Text

Description automatically generated with medium confidence

Sau khi đã phát hành hóa đơn điện tử lên Misa tại Odoo sẽ cho phép điều chỉnh hóa đơn điện tử , thay thế hóa đơn điện tử , hủy hóa đơn điện tử  hoặc chuyển đổi thành chứng từ giấy.  

  • Điều chỉnh hóa đơn điện tử

Khi nhấn vào chức năng “ Adjustment ”, hệ thống sẽ tạo ra một Hóa đơn điện tử điều chỉnh ( Trạng thái“ Draft” và Trạng thái hóa đơn điện tửAdjustment invoice)

Với hóa đơn điện tử vừa điều chỉnh,  cũng sẽ xử lý các thông tin cần điều chỉnh và   thực hiện “Confirm”.

  • Thay thế hóa đơn điện tử 

Khi nhấn vào chức năng này, hệ thống sẽ tạo mới một hóa đơn điện tử thay thế. Lúc này trạng thái của hóa đơn thay thế sẽ ở trạng thái “Draft” Trạng thái Hóa đơn điện tử: “Replace”.

Với hóa đơn điện tử vừa thay thế,  cũng sẽ xử lý các thông tin cần điều chỉnh và thực hiện “Confirm”.

  • Hủy hóa đơn điện tử

Khi người dùng chọn chức năng Cancel tại hóa đơn điện tử, thanh trạng thái sẽ chuyển sang “Cancel”.

Mô tả tính năng

Cho phép đồng bộ hóa số hóa đơn từ Odoo lên Misa

Thống kê nhanh chóng số hóa đơn

Quản lý hệ thống bán hàng xuyên suốt, tập trung và khép kín

Tài file hóa đơn PDF

Gửi hóa đơn cho khách hàng qua email

 Số liệu trên phần mềm Odoo và Misa được đồng bộ chính xác

Xem và lập báo cáo về hóa đơn điện tử

Quản lý, tra cứu các hóa đơn điện tử

Trải nghiệm khách hàng tốt hơn

Có thể phát hành hóa đơn trực tiếp từ Odoo dễ dàng

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290