Tích hợp Odoo - Hóa đơn điện tủ SInvoice

S-Invoice là dịch vụ hóa đơn điện tử do Viettel cung cấp. Tích hợp SInvoice - Odoo sẽ tạo ra sự đồng bộ giữa hai hệ thống và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp sử dụng, giảm thiểu những rủi ro khi sử dụng độc lập hai phần mềm.
Tích hợp Odoo - Hóa đơn điện tủ SInvoice

Tích hợp Odoo - SInvoice giúp cho việc quản lý và phát hành hóa đơn điện tử trở nên dễ dàng hơn khi cần đồng bộ giữa hai phần mềm. Giúp doanh nghiệp cắt giảm quy trình nhập và viết tay dữ liệu, dễ dàng trong việc hoạch toán doanh thu.

Giảm chi phí in hóa đơn và chi phí bưu điện gửi, bào quản, lưu trữ hóa đơn,... giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Mô tả tính năng

Cho phép chọn đồng bộ số hóa đơn từ Odoo lên SInvoice

Tải file hóa đơn file PDF

Thống kê nhanh chóng số hóa đơn

Quản lý hệ thống bán hàng xuyên suốt, tập trung và khép kín

Gửi hóa đơn khách hàng qua email

Số liệu trên phần mềm Odoo và SInvoice được đồng bộ chính xác

Xem và lập báo cáo về hóa đơn điện tử

Quản lý, tra cứu các hóa đơn điện tử

 Trải nghiệm khách hàng tốt hơn

Có thể phát hành hóa đơn trực tiếp từ Odoo dễ dàng

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290