Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Có những cách gì để ghi nhận một khoản thanh toán?

Bởi
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
trên 13:33, 22/02/2018 399 lượt xem

Chào Ad,


Có những cách gì để ghi nhận một khoản thanh toán? 

Thanks!


0

Nguyễn Phong Thanh

--Nguyễn Phong Thanh--
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIZAPPS
http://www.bizapps.vn
10000044
| 2 0 1
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
--Nguyễn Phong Thanh--

Hồng nhan bạc mệnh

Nguyễn Phong Thanh
Trên 09:01, 23/02/2018

Chào Trâm,

Để biết thêm thông tin, bạn tham khảo link: 

https://bizapps.vn/page/co-nhung-cach-gi-de-ghi-nhan-mot-tai-khoan-thnah-t

  • Flag

Trả lời của bạn

Hãy cố gắng để câu