Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Làm thế nào để hệ thống tự động tạo yêu cầu mua hàng dựa vào lệnh sản xuất?

Bởi
Nguyễn Huy Hoàng
trên 17:24, 23/02/2018 5,491 lượt xem

Chào các bạn Bizapps,,

Mình được biết là hệ thống bizapps cung cấp tính năng tự động tạo lệnh mua hàng dựa vào nhu cầu sản xuất. Nhờ các bạn hướng dẫn mình cách thiết lập. Cảm ơn nhiều!