Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Thông báo hàng đã giao 1 phần

Bởi
Nguyễn An Khang
trên 10:33, 22/02/2018 1,404 lượt xem

Ad cho mình hỏi một chút trạng thái (Status) chỉ có các trạng thái sau “Bản Thảo”, “Chờ có hàng”, “Có một phần”, “Có hàng”, “Hoàn thành”. Vậy đối với hàng Đã giao một phần, thì phần còn lại có thông báo nào để thông báo thông tin là Hàng chỉ mới giao 1 phần và đang chờ để giao phần tiếp theo khi có hàng mới về kho?


0

Hi Khang,

Bạn có thể bấm vào các phiếu kho của đơn hàng để xem tình trạng giao chi tiết của đơn hàng.

  • Flag

Trả lời của bạn

Hãy cố gắng để câu trả lời của bạn trở nên có ích . Nếu bạn muốn nhận xét câu hỏi hoặc câu trả lời, chỉ cần dùng công cụ nhận xét. Vui lòng nhớ là bạn luôn có thể chỉnh lại câu trả lời của bạn - nên không cần thiết trả lời 2 lần. Đồng thời, vui lòng đừng quên bầu chọn - nếu nó thật sự có ích để chúng ta có thể có câu hỏi và câu trả lời tốt nhất!

Đăng kí nhận tin

Về cộng đồng

Mục này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chia sẻ và thảo luận nội dung liên quan đến việc triển khai hệ thống Đọc hướng dẫn

Công cụ câu hỏi

2 người theo dõi

Số liệu thống kê

Đã hỏi: 10:33, 22/02/2018
Đã xem: 1404 lần
Cập nhật mới nhất: 09:02, 01/03/2018