Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Xử lý đơn giao hàng trong 3 bước

Xử lý đơn giao hàng trong 3 bước

Tổng quan

Khi một đơn hàng chuyển đến bộ phận giao hàng để hoàn tất giao hàng cho khách thì Phần mềm được thiết lập theo mặc định cơ chế 1 bước: một khi hàng hóa đã có sẵn thì chúng có thể được giao đi mà không cần đóng gói chỉ trong một đơn giao hàng đơn giản. Tuy nhiên, quá trình này có thể không phản ánh thực tế và công ty cần nhiều bước hơn trước khi giao hàng.

Với quy trình 3 bước (Pick + Pack + Ship), các mặt hàng được dịch chuyển từ khu vực đóng gói theo địa điểm xuất hàng đến và sau đó được các xe tải xuất hàng đưa đến nơi giao hàng cuối cùng cho khách hàng.

Một số bước cấu hình cần thiết để hoàn tất Pick + Pack + Ship trong Phần mềm. Các bước này có thể tạo thêm các địa điểm mà theo mặc định được gọi là Output Packing Zone. Vì thế, nếu mã kho của bạn là WH thì cấu hình này sẽ tạo ra một địa điểm gọi là WH/Output và một địa điểm khác tên là WH/Packing Zone.

Hàng hóa sẽ được dịch chuyển từ WH/Stock to WH/Packing Zone trong bước đầu tiên. Sau đó được dịch chuyển từ WH/Packing Zone đến WH/Output. Cuối cùng nó sẽ được giao từ WH/Output đến điểm giao hàng cuối cùng.

Ghi chú

Xem thêm tại: Chọn quy tắc xử lý kho phù hợp để hoàn tất đơn giao hàng. Để xác định quy trình tồn kho này có phải là phương pháp phù hợp với nhu cầu của bạn.

Cấu hình

Cài đặt mô-đun Kho

Từ menu App (Ứng dụng), tìm và thiết lập mô-đun Inventory (Tồn kho)

 

Bạn sẽ cần thiết lập mô-đun Sales (Kinh doanh) để có thể xuất đơn bán hàng

Cho phép quản lý quy tắc xử lý kho

Phần mềm cấu hình dịch chuyển đơn giao hàng thông qua quy tắc xử lý kho. Quy tắc xử lý kho cung cấp một cơ chế để liên kết các chuỗi hoạt động lại với nhau. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ liên kết bước xuất hàng với bước giao hàng.

Để quản lý quy tắc xử lý kho, đi đến Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập)

Trong mụcỞ phần Warehouse (Kho), Check vào nút Multi-Step Routes (Các tuyến nhiều bước) như hình:
Cấu hình kho cho Pick + Pack + Ship

 Đi đến phần Configuration (Cấu hình) > Warehouses (Kho) và điều chỉnh kho mà bạn sẽ sử dụng. Đối với các đợt giao hàng sắp tới, thiết lập tùy chọn cho Make packages thành một địa điểm cụ thể và gán vào địa điểm giao hàng (Pick + Pack + Ship)


Tạo đơn bán hàng

Từ mô-đun bán hàng, tạo đơn bán hàng cho các sản phẩm cần giao.

Chú ý rằng chúng ta có 3 dịch chuyển liên quan đến đơn bán hàng này trong button phía trên đơn hàng.

Nếu chọn Button thì bạn sẽ thấy 3 lệnh xuất kho khác nhau:

- Đầu tiên có 1 tham chiếu là PICK để quy định quy trình xuất kho

- Cái thứ 2 với tham chiếu PACK cho quá trình đóng gói.

- Cái cuối cùng có tham chiếu OUT để quy định quy trình giao hàng


Xử lý giao hàng

Xử lý bước xuất kho.

Đảm bảo rằng bạn có đủ sản phẩm tồn kho, đi đến Inventory và nhấp chọn liên kết Waiting phía dưới thẻ kanban Pick


Nhấp chọn Lệnh xuất kho bạn muốn tiến hành.

Nhấp chọn Reserve (Dự trữ) để dự trữ sản phẩm có sẵn

Nhấn vào Validate (Xác nhận) để hoàn thành việc chuyển từ WH / Stock sang WH / Output.

Thao tác này đã hoàn tất bước xuất hàng và dịch chuyển kho WH/PICK sẽ ở trạng thái Done (Hoàn thành) ở phía trên cùng của trang. Sản phẩm đã được chuyển từ WH/Stock đến địa điểm WH/Packing. Tới đây hàng hóa đã sẵn sàng cho bước kế tiếp . (Đóng gói).

Xử lý bước đóng gói.

Đi đến Inventory (Tồn kho) và nhấp vào link # TRANSFERS (Dịch chuyển) phía dưới thẻ kanban Pack.
Nhấp chọn Lệnh xuất kho bạn muốn tiến hành.

Nhấn vào Validate (Xác nhận) để hoàn thành việc chuyển từ WH/Packing Zone đến WH/Output

Thao tác này đã hoàn tất bước xuất hàng và dịch chuyển kho WH/PACK sẽ ở trạng thái Done (Hoàn thành) ở phía trên cùng của trang. Sản phẩm đã được chuyển từ WH/Packing Zone đến địa điểm WH/Output. Tới đây hàng hóa đã sẵn sàng cho bước tiếp theo. (Shipping).

Xử lý bước giao hàng

Đi đến Inventory (Tồn kho) và nhấp vào link # TO DO (# CẦN LÀM) phía dưới thẻ kanban của Đơn giao hàngNhấp chọn lệnh xuất hàng bạn muốn xử lý.

Nhấp chọn Validate (Xác nhận) để hoàn tất dịch chuyển kho từ WH/Output đến khách hàng (nhấp vào Apply (Áp dụng) để phân bổ số lượng dựa trên số lượng được liệt kê trong cột To Do )

Thao tác này đã hoàn tất bước xuất hàng và dịch chuyển kho WH/OUT sẽ ở trạng thái Done (Hoàn thành) ở phía trên cùng của trang. Sản phẩm đã được giao đến khách hàng.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290