Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DN)

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DN)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Statement of income) theo thông tư 200 của kế toán Việt Nam

Module sẽ tự động thiết kế báo cáo dựa theo mẫu thông tư 200 mới nhất hiện nay của hệ thống kế toán, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp

Lợi ích

  • Tiết kiệm nhiều thời gian khi làm thống kê.

  • Đảm bảo mặt chính xác của kết quả tính toán

  • Thuận tiện, đơn giản cho cá nhân, doanh nghiệp

  • Áp dụng sẵn theo mẫu thông tư mới nhất của pháp luật

  • Dễ dàng sửa chữa, điều chỉnh

Các hoạt động chính của module

Tạo các chỉ tiêu báo cáo

Người dùng sẽ tự quy định các chỉ tiêu cần có trong báo cáo

Các thông tin của chỉ tiêu sẽ lả cơ sở để hệ thống thực hiện thống kê và xuất ra kết quả báo cáo

Tạo các báo cáo 

Với các chỉ tiêu đã cấu hình, hệ thống sẽ dựa theo đó để tính toán và đưa ra báo cáo tự động.

Tại đây người dùng có thể thực hiện:

  • Tính toán tự động kết quả hoạt động kinh doanh theo chỉ tiêu

  • Chốt sổ báo cáo kết quả

Xuất báo cáo dưới dạng excel

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi kết xuất sẽ được trình bày theo như mẫu B02-DN, thông tư 200 của kế toán Việt Nam

Mô tả tính năng

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290