Tích hợp Odoo - Facebook ADS

Facebook Ads là một dịch vụ kiêm công cụ quảng cáo hoàn hảo của Facebook. Việc tích hợp Odoo và Facebook Ads giúp bạn có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách dễ dàng.
Tích hợp Odoo - Facebook ADS

Tích hợp Odoo - Facebook ADS cho phép người dùng có thể lấy tài khoản quảng cáo, fanpage thuộc tài khoản Facebook (Khi tài khoản Facebook đó cấp quyền hệ thống) để quản lý. 

Mô tả tính năng

Lấy tất cả Campain, Ads group, Ads từ tài khoản quảng cáo

Thống kê kết quả quảng cáo theo ngày, theo tháng

Lấy tất cả Lead form, cơ hội từ fanpage

Kiểm tra chỉ số CTR, CPC, CPM, Impression... của quảng cáo

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290