Tích hợp Odoo - Facebook Messenger

Messenger là phần mềm tin nhắn tức thời chia sẻ giao tiếp qua văn bản và file. Tích hợp Facebook Messenger vào hệ thống Odoo giúp đội ngũ bán hàng có thể giao tiếp với khách hàng thông qua trang Facebook trên chính hệ thống Odoo.
Tích hợp Odoo - Facebook Messenger

Ngày này ứng dụng Facebook/ Messenger vẫn giữ vị trí vô cùng quan trọng trong số các phương tiện truyền thông xã hội nổi bật nhất hiện nay. Việc tích hợp nền tảng xã hội vào phần mềm ERP ngày càng trở nên phổ biến vì có thể cung cấp các lợi ích to lớn cho hệ thống CRM và dần hoàn thiện hệ thống bán hàng.

Việc tích hợp Facebook Messenger và Odoo giúp doanh nghiệp có thể giao tiếp với khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Tiếp cận dễ dàng hơn với nhiều đối tượng khách hàng. 
Tích hợp đầy đủ tính năng chat của Messenger trên Odoo.

Mô tả tính năng

Chat với khách hàng thông qua Messenger ngay trên Odoo

Tạo khách hàng tiềm năng tự động

Lưu trữ thông tin cuộc trò chuyện

Phân chia cơ hội hiệu quả cho đội ngũ bán hàng

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290