Tích hợp Odoo - SMS FPT

SMS FPT cho phép gửi tin nhắn đến khách hàng thông qua hệ thống SMS đã đăng ký cho FPT. Tích hợp Odoo - SMS FPT giúp cho việc giao tiếp và giữ liên lạc với khách hàng ổn định.
Tích hợp Odoo - SMS FPT

Tích hợp Odoo - SMS FPT có tính nắng kết nối SMS cho phép doanh nghiệp giữ liên lạc và chăm sóc tốt hơn cho khách hàng của mình. 

Dịch vụ là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng thông qua tin nhắn SMS.

Mô tả tính năng

Import danh sách khách hàng trên Odoo để gửi tin nhắn cho khác hàng một cách đơn giản

Bấm vào số điện thoại ở giao diện bất kỳ để gửi tin nhắn 

Dễ dàng tích hợp với các module khác để gửi tin nhắn cham sóc khách hàng, gửi tin nhắn bảo trì, bán hàng,...

Gửi tin nhắn trực tiếp từ hệ thống SMS đã đăng ký với FPT

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290