Tích hợp Odoo - SMS VMG

SMS VMG cho phép gửi tin nhắn trực tiếp từ hệ thống cho khách hàng qua hệ thống SMS đã đăng kí với VMG. SMS của VMG với Odoo giúp việc giao tiếp và giữ liên lạc với khách hàng giúp doanh nghiệp ổn định nguồn khách hàng.
Tích hợp Odoo - SMS VMG

Tính năng kết nối SMS cho phép doanh nghiệp giữ liên lạc và chăm sóc tốt hơn cho khách hàng của mình.

Odoo - SMS VMG là giải pháp gửi tin nhắn để chăm sóc khách hàng và các thông điệp Marketing đến dùng di động trong khoảng thời gian ngắn và hiệu quả tiếp cận cao

Mô tả tính năng

Import danh sách khách hàng trên Odoo để gửi tin nhắn cho khác hàng một cách đơn giản

 Bấm vào số điện thoại ở giao diện bất kỳ để gửi tin nhắn

Dễ dàng tích hợp với các module khác để gửi tin nhắn cham sóc khách hàng, gửi tin nhắn bảo trì, bán hàng,...

Gửi tin nhắn trực tiếp từ hệ thống SMS đã đăng ký với VMG

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290