Tích hợp Odoo - SMS VietGuys

VietGuys là một công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo SMS và Email Marketing. Tích hơp SMS VietGuys với Odoo cho phép gửi tin nhắn từ hệ thống cho khách hàng qua hệ thống SMS.
Tích hợp Odoo - SMS VietGuys

Tích hợp Odoo - SMS VietGuys có tính nắng kết nối SMS cho phép doanh nghiệp giữ liên lạc và chăm sóc tốt hơn cho khách hàng của mình. 

Dịch vụ là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng thông qua tin nhắn SMS.

Mô tả tính năng

Import danh sách khách hàng trên Odoo để gửi tin nhắn cho khách hàng một cách dễ dàng

Bấm vào số điện thoại ở giao diện bất kỳ để gửi tin nhắn 

Dễ dàng tích hợp với các module khác để gửi tin nhắn cham sóc khách hàng, gửi tin nhắn bảo trì, bán hàng,...

Gửi tin nhắn trực tiếp từ hệ thống SMS đã đăng ký với VietGuys

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290