Tích hợp Odoo - Ebay

Trình kết nối Odoo - eBay giúp việc xử lý hàng trăm đơn đặt hàng và giao dịch hàng ngày từ một hoặc nhiều cửa hàng eBay, bạn cần một phần mềm ERP có thể quản lý các cửa hàng eBay của bạn trong một màn hình duy nhất.
Tích hợp Odoo - Ebay

Trình kết nối Odoo - eBay được thử nghiệm tốt các cung cấp khác nhau trên toàn thế giới theo nhu cầu và yêu cầu kinh doanh của họ và nó cho phép tự động hóa quy trình làm việc và kinh doanh của bạn vượt trội hơn. 

Trình kết nối Odoo - eBay của Bizapps giúp bạn giảm thời gian xử lý các đơn đặt hàng và giao hàng.

Bạn có thể kết nối cửa hàng eBay của mình ở các quốc gia khác nhau với phần mềm Odoo ERP.

Mô tả tính năng

Tích hợp nhiều cửa hàng eBay trong một cơ sở dữ liệu Odoo

Xuất, cập nhật, hủy và chuyển danh sách từ Odoo sang eBay

Đồng bộ sản phẩm, chi tiết sản phẩm giữa eBay và Odoo

Cập nhật kho sản phẩm và giá của nó trực tiếp từ Odoo sang eBay

Nhập đơn hàng từ Ebay sang Odoo và cập nhật trạng thái đơn hàng từ Odoo lên Ebay

Đặt cấu hình lịch cho các hoạt động tự động

Nhập danh mục, thuộc tính từ eBay sang Odoo

Cập nhật tình trạng giao hàng và thanh toán

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290