Tích hợp Odoo - Shopify

Shopify là một giải pháp thương mại điện tử cho phép bạn thiết lập một website trực tuyến để bán hàng hóa của mình. Tích hợp Odoo - Shopify nơi bạn có thể đồng bộ hóa tất cả dữ liệu từ trang web Shopify vào Odoo.
Tích hợp Odoo - Shopify

Chỉ với vài thao tác căn bản, bạn có thể cài đặt mô - đun và chạy các chức năng shopify của mình vào phần mềm ERP. 

Nhằm mang đến các chủ cửa hàng một giải pháp bán hàng đồng bộ, hiệu quả. Bizapps đã tích hợp kết nối Odoo với website bán hàng Shopify để giúp cho các chủ cửa hàng có thể đồng bộ danh sách sản phẩm, tồn kho từ Odoo lên website bán hàng của bạn tại Shopify và đồng thời đồng bộ đơn hàng từ Shopify về Odoo để xử lý các đơn hàng.

Mô tả tính năng

Nhập, xuất và đồng bộ hóa sản phẩm, danh mục sản phẩm giữa Odoo và Shopify

Kết nối nhiều cửa hàng Shopify với một cơ sở dữ liệu Odoo

Đồng bộ giá sản phẩm giữa Shopify và Odoo

Đặt lại công việc tự động để thực hiện

Nhập đơn hàng Shopify sang Odoo và cập nhật trạng thái đơn hàng từ Odoo lên Shopify

 Đồng bộ hóa kho sản phẩm giữa Shopify và Odoo

Quản lý trả lại sản phẩm trong Odoo và gửi thư từ Odoo đến Shopify

Theo dõi nhật ký

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290