Tích hợp Odoo - Shopee

Tích hợp Odoo và Shopee là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều khách hàng. Trình kết nối Odoo Shopee để dành riêng cho các thương nhân thương mại điện tử muốn quản lý cửa hàng Shopee trong hệ thống phần mềm Odoo ERP.
Tích hợp Odoo - Shopee

Tính năng tích hợp đơn hàng Shopee

Shopee đang là một trong những kênh bán hàng online hiệu quả, không mất phí tốt nhất hiện nay. Shopee là cầu nối trung gian giữa khách hàng và người bán, nhằm đảm bảo việc mua bán trở nên thuận tiện, đơn giản và an toàn hơn. Tích hợp Odoo và Shopee giúp đồng bộ các đơn hàng, khách hàng từ Shopee và Odoo chỉ với vài thao tác đơn giản. Hay có thể đồng bộ sản phẩm giữa Shopee và Odoo với nhau dễ dàng hơn.

Cấu hình

Người dùng vào menu Shopee > Cấu hình > Quản lý ứng dụng >Tạo để tiến hành cấu hình liên kết Shopee với Odoo. 

Sau đó chọn “Uỷ quyền cửa hàng” để tiến hành xác thực, lấy dữ liệu cửa hàng về Odoo

Xem danh sách các cửa hàng Shopee đã đồng bộ tại Cấu hình > Cửa hàng.

Các tính năng chính

Đồng bộ dữ liệu

Người dùng chọn vào cửa hàng đã được ủy quyền để xem thông tin chi tiết cửa hàng này. Chọn vào đồng bộ Shopee để đồng bộ dữ liệu từ Shopee về.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể vào Xử lý > Đồng bộ Shopee để đồng bộ dữ liệu từ Shopee về

Quản lý Sản phẩm

Người dùng vào Sản phẩm > Sản phẩm Shopee để xem những sản phẩm đã được đồng bộ từ Shopee về.

  • Tab Thông tin chung của sản phẩm

Người dùng chọn vào một sản phẩm bất kì để xem thông tin của sản phẩm. Tab thông tin chung gồm các nội dung

  • Tab Shopee: Chứa các thông tin mà người dùng đã cài đặt trên Shopee. Tại đây người dùng  có thể chỉnh sửa các thông tin sau đó bấm “Cập nhật trên Shopee” để đẩy các thông tin cập nhật mới lên Shopee, hoặc có thể chọn “Xóa trên Shopee” để xóa sản phẩm này trên Shopee.

Đơn hàng 

  • Chi tiết đơn hàng

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

  • Chọn Tab Shopee để xem các thông tin chi tiết trên shopee của đơn hàng này.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Khách hàng

Người dùng vào Bán hàng > Khách hàng. Sau đó chọn một khách hàng bất kì nếu muốn xem thông tin của khách hàng đó.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Mô tả tính năng

Tạo đơn hàng trên Shopee và đồng bộ với Odoo


 Cập nhật đồng bộ thông tin khách hàng và sản phẩm

Theo dõi đơn hàng, các trạng thái đơn hàng

 Quản lý các đơn hàng trên Shopee một cách chi tiết và rõ ràng

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290