Tích hợp Odoo - Sendo

Sendo là sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam, nơi người bán dễ dàng lập tài khoản để bắt đầu kinh doanh và gia tăng doanh số trên sàn thương mại điện tử Sendo. Tích hợp Odoo - Sendo là cầu nối giữa khách hàng và doanh nhiệp.
Tích hợp Odoo - Sendo

Bizapps – Sàn thương mại điện tử Sendo

Tích hợp Odoo - Sendo giúp cho khách hàng có thể dễ dàng đồng bộ và quản lý sản phẩm, đơn hàng của cửa hàng Sendo trực tiếp trên Odoo.

Tiện ích

  • Tạo đơn hàng đồng bộ trên Sendo và đồng bộ xuống Odoo.

  • Theo dõi, cập nhật đơn hàng, trạng thái đơn hàng.

  • Cập nhật đồng bộ sản phẩm và khách hàng của Sendo và Odoo.

  • Quản lý đơn hàng trên Sendo một cách chi tiết, rõ ràng.

Cấu hình

Người dùng vào menu Sendo > Cấu hình > Shop > Tạo để tiến hành cấu hình liên kết Sendo với Odoo.

Sau đó chọn “Uỷ quyền cửa hàng” để tiến hành xác thực, lấy dữ liệu cửa hàng về Odoo.

Cửa hàng sau khi đã được đồng bộ về Odoo.

Các dữ liệu sẽ đồng bộ từ Sendo và Odoo

Các sản phẩm được đồng bộ từ Sendo về Odoo sẽ được xuất hiện tại menu Sản phẩm

Người dùng cũng có thể quản lý các đơn hàng và khách hàng khi đồng bộ từ Sendo về Odoo tại menu Đơn hàng > Đơn hàng/Khách hàng.

Mô tả tính năng

 Tạo đơn hàng trên Sendo và đồng bộ xuống Odoo

Cập nhật đồng bộ sản phẩm và khách hàng của Sendo và Odoo

 Theo dõi, cập nhật đơn hàng, trạng thái của đơn hàng

Quản lý đơn hàng trên Sendo một cách chi tiết, rõ ràng

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0966 874 448